Positiv Psykologi er fuld af omkostningseffektive sundhedsaktiver

08/05/2012 15:22

Administrator

Af cand.psych. Lars Ginnerup og dr.med. Claus Lund

Efter 20 års epokegørende forskning ved vi nu, at positive følelser betyder mere og andet end belønningen i sig selv. De indvirker beviseligt på en gunstig balance i immunforsvaret, udvider synsfeltet (du undgår tunnelsyn), og hvis du over tid tilstræber og får stadig flere positive følelser i forhold til negative, bliver du automatisk mere ukuelig (robust).

Tærskelværdien for at blomstre - ikke bare trives - er 3 gange så mange positive som negative følelser. Til forskel fra det typiske individ, parforhold eller team, der som udgangspunkt kun klarer 2-2½ gange så mange positive som negative følelser i løbet af 14 dage. Den såkaldte positivitetsrate defineres som antallet af oplevede positive følelser divideret med antallet af oplevede negative følelser, og det forhold kan blive et styresignal for menneskelig trivsel.

Af cand.psych. Lars Ginnerup, ekstern lektor (CBS) og dr.med. Claus Lund, ledende overlæge

Optimister lever længere
Optimister er kendetegnet ved at tage glæderne på forskud, mens pessimisterne tager sorgerne på forskud, og hvad mon betyder mest for en høj, dvs. gunstig positivitetsrate?

Årtiers forskning viser, at udprægede optimister har udsigt til at leve 8-9 år længere end udprægede pessimister, lykkeligere år vel at mærke!
Den gode nyhed er, at man selv har indflydelse på at blive lykkeligere. Selv om pessimisme såvel som optimisme til dels er en arvelig disposition, kan man træne sig ud af sin pessimisme og altså blive lykkeligere med vilje.

Man kan lære som optimisterne at arbejde med, at en medgang er kommet for at blive - og brede sig - mens modgang er midlertidig, og årsagerne kan dæmmes ind. Derved bliver tilværelsen selvsagt lettere at komme igennem med overskud til de uundgåelige udfordringer.

USA's hær bruger positiv psykologi
I tilfælde af krise ved vi, at 1/3 af en typisk arbejdsstyrke vil kunne arbejde videre, ikke som om intet var hændt, men fordi de trods alt kan koncentrere sig om opgaverne; mens 1/10 vil forholde sig opgivende.

Det sidste kaldes undertiden tillært hjælpeløshed og er typisk forbundet med et pessimistisk grundsyn.

For at flytte tilfælde af posttraumatisk stress over mod posttraumatisk vækst har den amerikanske hær indført et obligatorisk kursus i Positiv Psykologi (10 dage) for alle 1,1 mio. ansatte, og noget tilsvarende er højst relevant i det danske sundheds- og socialvæsen.

Optællinger viser, at der i medierne er 17-50 gange så mange negative nyheder som positive, og når besparelser rammer de syge og svage, breder der sig let en (forståelig) opgivende holdning og adfærd blandt ansatte i omsorgssektoren.

Det bliver let en ond cirkel eller selvopfyldende profeti.

Der kan umuligt toppræsteres, når tiltroen til egne evner og ressourcer er begrænset af fastlåste forestillinger. Imidlertid er det aldrig for sent at få en lykkeligere arbejdssituation.

Sådan kan du gøre
En af de lettest tilgængelige og hurtigst virkende øvelser i Positiv Psykologi kaldes Aktiv og Konstruktiv Respons på gode nyheder fortalt af andre – og går i al sin gribende enkelhed ud på at være der for de andre, når det går godt!

Tilgangen handler om at kende sin besøgstid og være hurtig ved havelågen, når nogen frembyder positivt input, der fortjener anerkendelse. Vis fuld opmærksomhed med gode ord og smilende øjne og aktivt-konstruktivt kropssprog i øvrigt. Indspillet skal i sagens natur være autentisk.

Effekten er til gengæld opløftende for både budbringer og aktiv lytter og jobber tælleren i positivitetsraten op på den umiddelbart mærkbare måde.
Vores påstand er således, at du med skarp træning kan gøre denne tilgang til din grundindstilling, og dermed skabe mere overskud og goodwill omkring dig og mere ukuelighed i dig selv.

Vi baserer endda vores påstand på evidens- og erfaringsbaseret viden som alt sammen bekræfter, at det betaler sig at gøre sig umage med at flytte fokus et godt sted hen.

På kort tid kan der skabes indsigt i optimisme, positivitetsraten og betydningen af Aktiv og Konstruktiv Respons på gode nyheder fortalt af andre.

Det er begyndt i sundhedsvæsnet
I samfundsmæssigt perspektiv er det indlysende, at kendskab til sundhedsaktiver i form af perspektiver, metoder/teknikker og interventioner fra Positiv Psykologi er en lovende investering. Mennesker bliver helt af sig selv ved, når vi mærker, at små daglige indsatser gør en stor forskel.

Disse betragtninger er relevante for patienter og pårørende, klienter og ansatte i den offentlige sektor, og det er allerede i gang i den hvide verden. Eksempelvis har lægerne på Anæstesiologisk Afdeling på Hvidovre Hospital taget Positiv Psykologi til sig.

Her har små indsatser - igen og igen - udvirket, at lægerne dagligt vender deres oplevelseshistorier til fremadrettet positiv læring.

Det lader sig kun gøre i erkendelsen af, at alle hele tiden skal mindes om, at det er ’redningernes verden’, og at arbejdsindsatsen kan virke voldsom, men den har masser af mening, og det nødvendige ansvar man påtager sig, betyder at andre hjælpes.

En opgave for ledelsen
Naturligvis kan en sådan korpsånd komme i modstrid med den enkeltes selvcentrering, og det kan vække undren hos nye medlemmer af forsamlingen, når der ønskes ’en god eller ligefrem bedre dag’ som afslutning på konferencen; men her hjælper bannerførerne. Uden ambassadørerne går det ikke. Derfor har der fra ledelsen været stort fokus på at finde og uddanne opinionsdannere, som nyder respekt på arbejdspladsen.

Opmuntrende, ’tilfældige’ personlige samtaler, styrkebaserede, formelle udviklingssamtaler, ”bloggen”, som anpriser den gode handling, eksplicit insisteren på omgangstonen båret af støttende, opmuntrende og anerkendende bemærkninger, den effekt rollemodellerne udviser ved at agere i en opløftende optimistisk ånd, samt betydningen af tillidsfuldhed i større mødesammenhænge, er endt med at skabe et bæredygtigt fællesskab.

Blandt de konkrete og målbare resultater kan man eksempelvis fortælle om et sygefravær blandt de fastansatte medarbejdere, der er det laveste nogensinde, og om, at det er nemt at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft, hvor personaleudskiftningen er i bund, og hvor kulturen gør, at man interesserer sig for, respekterer og passer på hinanden.

På trods af nedskæringer og andre hug er det lykkedes at skabe en afdeling, hvor medarbejderne relativt ubekymret passer deres opgaver med godt humør og stor flid. Vildt!

Mest Læste

Annonce