Private firmaer løser flere offentlige opgaver i Danmark end i Sverige

15/05/2012 12:50

Administrator

Danske kommuner lader oftere private firmaer tage sig af den offentlige service end svenskerne gør. Især på teknik- og miljøområdet konkurrenceudsætter de danske kommuner mere end de svenske. Det viser en ny analyse, som AKF har lavet for Udbudsrådet.

Hidtil har man ment, at Danmark kunne lære en masse af Sveriges erfaringer med at bruge private leverandører til at løse offentlige serviceopgaver. Men Danmark har faktisk flere erfaringer på feltet end Sverige. Det viser en ny, sammenlignende analyse fra AKF, Anvendt KommunalForskning.

- Vi har målt brugen af private leverandører på en mere sammenlignelig måde end tidligere og kan dokumentere, at de danske kommuner rent faktisk gør mere brug af udlicitering, frit valgsordninger og andre former for offentligt-privat samarbejde, end de svenske kommuner gør. Især på de tekniske områder er det Danmark, der har flest erfaringer, siger programchef i AKF Kurt Houlberg, som er en af forskerne bag undersøgelsen.


Hver tredje opgave løses af private

AKF’s analyse bygger på regnskabsdata fra danske og svenske kommuner på seks udvalgte serviceområder: dagtilbud, folkeskole, ældre/handicappede, udsatte børn & voksne, veje, parker og byudvikling samt redningsberedskab mv.

Analysen viser bl.a., at på vej- og parkområdet er 35 procent af opgaverne udlagt til private leverandører i Danmark. I Sverige er det 15 procent af disse opgaver, der bliver løst af private. Også når det gælder redningsberedskab og udsatte børn bliver cirka hver tredje opgave løst af private virksomheder i Danmark, mens tallene er en del lavere i Sverige.

- Hvad angår redningsberedskab har Danmark jo en lang tradition for private løsninger via samarbejder med Falck og andre selskaber. Hvad angår udsatte børn, så køber de danske kommuner bistand fra en lang række private bosteder og behandlingsinstitutioner, siger se-niorforsker i AKF Ole Helby Petersen, som er den anden af forskerne bag undersøgelsen.


Omvendt på børne- og skoleområdet

Kun på børnepasnings- og skoleområdet bruger de svenske kommuner i højere grad private leverandører end danskerne. For eksempel tager private firmaer sig af 16,7 procent af opga-verne på børnepasningsområdet i Sverige, mens det samme tal i Danmark er 10,7 procent.

- Endnu er der meget lidt dokumentation for effekten af at bruge private leverandører på bløde velfærdsområder, som fx børnepasning og ældrepleje. De få analyser, der findes, kan ikke påvise systematiske forskelle i prisen eller kvaliteten, når de private overtager opgaverne på disse områder. Det kan være en af forklaringerne på, at de danske kommuner er lidt tilbageholdende her, siger seniorforsker Ole Helby Petersen fra AKF.

Læs mere:
Kurt Houlberg og Ole Helby Petersen (2012): Indikatorer for kommunernes køb af eksterne ydelser i Danmark og Sverige

Figur 1
Privatleverandørgrad for seks serviceområder
og for servicevirksomhed i alt i 2010:

Mest Læste

Annonce