Produktivitetskommissionens første delrapport rammer godt

15/04/2013 09:10

Dansk Industri

Faktorer som international konkurrence og kompetencer har stor betydning for udviklingen af produktiviteten. Det peger analyserne på i regeringens Produktivitetskommission. Og det nikker DI genkendende til.

Produktivitetskommissionen har nu fremlagt sin første delrapport med fokus på selve udfordringen. DI hilser analyserne velkomne og kan genkende mange af konklusionerne fra DI’s Produktivitetspanel, hvor 20 topchefer har haft tilsvarende drøftelser.

- Rapporten udgør et solidt fundament for det videre arbejde. Som også vores egne analyser har vist, så har faktorer som international konkurrence og kompetencer utrolig stor betydning for produktivitetsudviklingen, siger underdirektør Kent Damsgaard, DI.

Servicesektoren særligt i fokus
Produktivitetskommissionen konkluderer, at det først og fremmest er i servicesektoren, at der er potentiale for at løfte produktiviteten.

- Vi er meget enige i, at der i mange af de indenlandske erhverv er nogle helt særlige udfordringer, som vi skal se på. Det er utroligt vigtigt at få gennemtrevlet reguleringen på disse områder, så de mange servicevirksomheder får bedre udviklingsmuligheder, men også for at gøre vores samfund samlet set mere produktivt og konkurrencedygtigt.

Investeringer er også en vigtig parameter
Produktivitetskommissionen konkluderer, at manglende investeringer ikke kan forklare en ringere produktivitetsudvikling end i udlandet, men her mener Kent Damsgaard, at kommissionen i højere grad burde have set på de faktiske forhold i erhvervslivet.

- Vores analyser viser klokkeklart, at en vigtig årsag til aftagende produktivitetsvækst er et faldende bidrag fra investeringer bortset fra it-investeringer. Og samtidig ved vi fra vores mange medlemmer i industrien, at netop investeringer i automatiseringer og robotteknologi er fuldstændig afgørende for at løfte produktiviteten.

Brug for mere detaljeret syn på industrien
Produktivitetskommissionen konkluderer meget håndfast, at industrien ikke har et egentligt produktivitetsproblem.

- Industrien klarer sig relativt godt produktivitetsmæssigt sammenlignet med udlandet, men det er nødvendigt at se meget mere detaljeret på industrien, som DI’s Produktivitetspanel har gjort. For der er kolossale forskelle på, hvordan de enkelte industribrancher klarer sig produktivitetsmæssigt.

Usikre data inden for byggeriet
Endelig konkluderer Produktivitetskommissionen, at der intet kan siges om produktivitetsudviklingen inden for byggeriet, fordi data er for usikre. DI er meget enig i, at data er usikre og at man skal tolke tallene med varsomhed, men DI er uenig i, at man ikke kan konkludere, at der her er en særlig produktivitetsudfordring.

- Ja, der er måleproblemer i forhold til byggeriet, men produktivitetsudviklingen har været så relativ ringe, at det hele umuligt kan forklares med måleproblemer, mener Kent Damsgaard.

Han peger på, at der samtidig med er kigget på mange andre indikatorer i og omkring byggeriet, der peger i samme retning.

- Og når man taler med mange af vores medlemsvirksomheder i og omkring byggeriet, ja så er der ingen tvivl om, at der er opsat mange lovmæssige og andre barrierer, som de skal kæmpe med, og som gør det svært for dem at hente det produktivitetspotentiale, som virksomhederne egentlig kan, slår underdirektøren i DI fast.

Mest Læste

Annonce