Ren luft bliver eksportvare

19/03/2013 12:45

Dansk Industri

Dansk eksport af teknologi til luftrensning er vokset fra godt seks mia. kr. i 2011 til ca. ni mia. kr. i 2012. Nye politiske tiltag skal få industrien til at vokse endnu mere.

Luftforurening er et voksende problem i store dele af verden, og det kan blive et guldæg for danske virksomheder. Især Asiens store byer er plaget af partikelforurening. Regeringen forventer i sin nye vækstplan for vand, bio og miljøløsninger, at efterspørgselen på teknologi, der kan rense luften, vil være i stærk stigning de kommende år.

Alene Kina forventes at investere over 300 mia. kr. i bekæmpelse af luftforurening frem mod 2015.

Vil skabe partnerskaber
Danske virksomheder har allerede nydt godt af den øgede efterspørgsel. Eksporten af teknologi til luftrensning er vokset fra godt seks mia. kr. i 2011 til ca. ni mia. kr. i 2012. Men den eksport skal være endnu større, mener regeringen, som derfor vil skabe en række partnerskaber mellem kommuner, regioner og stat og virksomheder.

Partnerskaberne skal blandt andet understøtte udviklingen af nye løsninger. F.eks. i form af et offentlig-privat partnerskab, hvor offentlige indkøb af f.eks. traktorer og gravemaskiner understøtter udviklingen af teknologi, der giver lavere udledning af partikler og kvælstofoxider.

Nye standarder
- Der er ikke som sådan sat nye penge af til udvikling. Men det er positivt, at regeringen sætter fokus på området, hvor mange danske virksomheder har styrker. Når de hjemlige rammer og rammerne i EU er i orden, skal virksomhederne nok sørge for at skabe den vækst, vi har brug for, siger miljøpolitisk chef Karin Klitgaard, DI.

Hun glæder sig desuden over, at planen lægger vægt på mere forskning og på at tiltrække flere unge til de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser.

Nye internationale standarder sætter kursen
- Den største motor for vækst inden for udstyr til bekæmpelse af luftforurening er nye internationale standarder. Den største bremse er adgangen til kvalificerede medarbejdere. Derfor er det gode tanker fra regeringen, men vi må selvfølgelig afvente de konkrete initiativer, før vi kan se, om de gode tanker også føres effektivt ud i livet, siger Karin Klitgaard.

EU Kommissionen forventes i efteråret 2013 at fremsætte forslag om skærpelse af nogle af de direktiver, der regulerer luftkvalitet i Europa. Blandt andet det direktiv, der stiller krav til udstødningen fra traktorer, gravemaskiner og lignende maskiner.

Mest Læste

Annonce