Margrethe Vestager fotograferet af Trine Søndergaard

Vestager skyder forslag om bedre forhold for kommunalpolitikere ned

Skal det være synlige politikere med tid til dialog eller embedsmænd på et stort rådhus, der skal bestemme over landets børnehaver, skoler og ældrepleje?

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager har valgt side og sender nu en kold afvaskning til lokaldemokratiet efter debatten om, hvordan man kan forbedre politikernes arbejdsvilkår, lyder meldingen fra de to byrådsmedlemmer Sine Heltberg (S) fra Frederiksberg og Gitte Terp Henriksen (SF) fra Furesø efter et foretræde i Folketingets Kommunaludvalg torsdag.

Stemmeprocenten ved sidste kommunalvalg var den laveste i 35 år. Gennemsnitsalderen for en lokalpolitiker er 53 år og privatansatte og børnefamilier er markant underrepræsenteret i ledelsen af landets kommuner.  Flere og flere også garvede politikere siger i undersøgelser, at papirbunkerne vokser, og tidsforbruget øges, skriver de to politikere i en pressemeddelelse.

- Kommunerne er blevet større, opgaverne flere og mere komplekse. Forvaltningerne er vokset tilsvarende. Det eneste, der ikke er ændret de sidste 15 år, er lokalpolitikernes arbejdsvilkår. Men fakta gør åbenbart ikke indtryk på ministeren, der skyder vores løsningsforslag ned uden selv at komme på banen med egne ideer. Det er foruroligende, at indenrigsministeren intet vil gøre for at rette op på den kedelige udvikling, vi kan iagttage, siger Sine Heltberg, medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg (S).

Læs også: "Vi er politiske pauseklovne"

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager ser ingen problemer med det lokale demokrati. Hun afviser blankt, at de lave stemmeprocenter på 65% ved sidste kommunevalg udgør et problem.

- Jeg deler grundlæggende ikke den bekymring for vitaliteten af lokaldemokratiet, som de to kommunalpolitikere giver udtryk for. Jeg ser på mange punkter et levende og velfungerende lokaldemokrati i Danmark, skriver ministeren i et svar til de to byrådsmedlemmer.

De to kommunalpolitikeres løsningsforslag er inspireret af de vilkår, Folketingspolitikerne har givet sig selv. De mener ikke, at kommunalpolitik skal være et fuldtidsarbejde, men efterlyser blandt andet bedre adgang til rådgivning og et vederlag, der udvikler sig i takt med resten af lønudviklingen i landet.

- Flere af medlemmerne i Folketingets Kommunaludvalg tog vores forslag seriøst og er enige i, at man skal undersøge nogle af idéerne nærmere. Blandt andet fuld refusion til privatansatte. Det er så op til kommunalpolitikerne fra det private erhvervsliv om de vil benytte sig af det, siger Gitte Terp Henriksen til DenOffentligeSektor.dk.

- Vi har fået mange tilkendegivelser fra byrådskollegaer rundt om i landet. KL’s formand har lovet fra talerstolen på KL’s Topmøde den 15.-16. marts, at også han også ville kæmpe for bedre arbejdsvilkår. Venstre har meldt positivt ud, og borgere har skrevet, at de er glade for vores kamp for at få magten tilbage til politikerne. Vi har – udover svaret fra ministeren – faktisk ikke hørt fra nogen, der var uenige i, at tiden er kommet til at se på, hvordan vi styrker det lokale demokrati, siger Gitte Terp Henriksen.

Centrale punkter i kommentar fra økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R):
Vestager: ”vi fortsat skal kunne tiltrække et repræsentativt udsnit af befolkningen til de kommunalpolitiske hverv. Alle skal have mulighed for at tage medansvar.”

Kommentar fra de to politikere: Dette er en overraskende udtalelse, set i lyset af hendes eget ministerium i en rapport fra 2009 konkluderede, at især ældre mænd ansat i den offentlige sektor er overrepræsenteret i lokalpolitik. Vi vil have børnefamilier, privatansatte og unge ind i politik- hvad vil ministeren? Ingenting kan vi se.

Ministeren afviser derudover vores kritik af embedsmændenes magt. Hun anerkender ikke at en større opgaveportefølje og større økonomisk ansvar kombineret med halvering af antallet af lokalpolitikere ved kommunalreformen i 2007 har nogen konsekvens for demokratiet:

Vestager: ”Derfor kan jeg ikke genkende den forudsætning, som synes at ligge i henvendelsen, om at kommunalpolitikernes arbejdsbetingelser er blevet forringet i takt med, at kommunerne og dermed de kommunale forvaltninger er blevet større og mere professionelle” – vores opråb handler om at få magten tilbage til politikerne, hun roser professionalismen i forvaltningerne.

Kommentar fra de to politikere: Margrethe Vestager afviser blankt, at de lave stemmeprocenter på 65% ved sidste kommunevalg udgør et problem. Er erfaringerne fra Brixtofte tiden gået fuldstændig i glemmebogen i det ministerium som har forfattet ministerens svar? Hvor er beskyttelsen af mindretallet og det ordinære byrådsmedlem henne, når et magtfuldkomment flertal beslutter sig for at de har ret?

Vestager: Jeg mener endvidere ikke, at der er behov for en ret til at kræve svar på stillede spørgsmål inden for en nærmere bestemt frist, sådan som det kendes fra Folketinget. Hvis et kommunalbestyrelsesmedlem ønsker en sag bragt op i kommunalbestyrelsen, kan vedkommende således benytte den ret, som ethvert kommunalbestyrelsesmedlem har til at få spørgsmål om kommunens anliggender sat på dagsordenen (initiativretten). Om en sag er tilstrækkeligt oplyst, afgøres af kommunalbestyrelsen, der ved flertalsbeslutning – inden for forvaltningsrettens rammer – bestemmer, hvilke oplysninger udvalgene og borgmesteren skal afgive. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en frist herfor.

Kommentar fra de to politikere: Skal den ufaglærte produktionstekniker kun have ret til svar på spørgsmål som behandles på byrådsmøder? Initiativretten er som følger: ”Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for denne indbringe ethvert spørgsmål om kommunernes anliggender, samt fremsætte forslag til beslutninger herom.

Sådan er det jo muligt at kvæle enhver form for debat og spørgeslyst for hvem vil belemre et helt byråd med, at man ikke kan forstå de mange tal, man bliver præsenteret for i de økonomiske oversigter? Skal alle henvendelser man får om udsatte børn på byrådets lukkede dagsorden for at blive ordentligt belyst? Og sådan kan man jo blive ved.

Emneord: Lokalpolitik, Vederlag, Margrethe Vestager, Gitte Terp Henriksen, Sine Heltberg, Kommunaludvalg, Politikernes arbejdsvilkår, Byråd
DenOffentlige.dk på DenOffentlige.dk Bliv medlem af DenOffentlige og vær med til at skabe debatten, dele viden og fremme en god udvikling i samfundet....
Aktivitet: Artikler: 1359 | Events: 31 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 20.02.20
  Vigtigt europæisk fokus på databeskyttelse og brug af kunstig intelligens

  Nyt stort EU-udspil om kunstig intelligens og ansvarlig brug af teknologi kan give et fornuftigt fundament for digitaliseringen

 • 02.09.16 Politik
  Får politikere løn som fortjent? Nyt forskningsprojekt dykker ned i politikernes aflønning

  Hvor meget skal en politiker have i løn, hvis det står til befolkningen? Hvordan synes politikerne selv, de skal aflønnes? Og hvad får de rent faktisk? Det skal en række forskere fra KORA og CBS undersøge i et nyt, stort forskningsprojekt.

 • 27.10.14 Ledelse
  Ny bog viser vejen til vækst i velfærdssamfundet

  En ny men endnu ung metode udpeges af flere centrale meningsdannere og organisationer som vejen til vækst. Ny bog - OPI * Debat og perspektiv - viser nu hvordan Offentlig-Privat Innovation bliver en central metode til at øge væksten i velfærdssamfundet. Med OPI kommer borgernes behov i centrum for nye produkter og løsninger. Det skaber bedre løsninger til borgerne og styrker virksomhedernes mulighed for vækst og udvikling.

 • 18.06.14 Bæredygtighed
  Mere end 90 initiativer skal trække Danmark helt fri af krisen

  Regeringen og Venstre har i dag opnået en forståelse om Vækstplan 2014 – Danmark helt ud af krisen. Forståelsen betyder blandt andet at der gennemføres PSO-lempelser for samlet 13,2 mia. kr. frem mod 2020, hvoraf ca. 7,9 mia. kr. vil komme erhvervslivet til gode i form af generelle erhvervsrettede lempelser og målrettede lempelser for energiintensive virksomheder.

 • 21.05.14 Velfærd
  Familiernes økonomi – fordeling, fattigdom og incitamenter

  Antallet af økonomisk fattige faldt fra 2011 til 2012. Faldet skal ses i lyset af, at ’fattigdomsydelserne’ og loftet over børne- og ungeydelsen blev afskaffet. Det kan man læse i Familiernes økonomi 2014, der blandt andet bidrager med ny viden om indkomstforskelle, fattigdom og økonomiske incitamenter.