”Det er legitimt at tale om en socialkrise. Jeg bliver kontaktet af uhyggeligt mange mennesker, der er desperate og føler sig fanget i systemet uden at kunne finde hjælp, sådan som denoffentligesektor.dk også har skildret det i en række artikler. Jeg bliver også kontaktet af lige så desperate medarbejdere fra det offentlige system. De føler sig magtesløse over for opgaven. Det er symptomer på en helt uholdbar situation, som tilmed bliver værre. Derfor er ordet krise på sin plads. Vi har kort sagt brug for kriseledelse,” siger Lisbeth Zornig Andersen.

Zornig: Socialkrisen er akut

Det sociale system befinder sig i en regulær krise. Nødråbet fra samfundets svageste lyder stadig højere. Der er brug for egentlig kriseledelse for at få greb om udviklingen og tilrettelægge indsatsen over for de socialt udsatte på en helt anden måde.

Lige nu bruger vi enorme beløb på en ineffektiv indsats, som ikke leverer den hjælp, der er behov for. Det siger Lisbeth Zornig Andersen, formand for tænketanken Social Innovations Forum, og netop kåret til Danmarks næstmest indflydelsesrige opinionsdanner.

Al for lidt forebyggelse og alt for dårlig nødhjælp. Det er ifølge Lisbeth Zornig Andersen problemets kerne i den sociale indsats over for samfundets svageste. Resultatet er, at udgifterne stiger, mens den menneskelige armod vokser. Der er behov for at nytænke den danske socialpolitiske indsats, og det haster.

Sådan udlægger Lisbeth Zornig Andersen, formand for tænketanken Social Innovations Forum, udfordringen for den offentlige sektor. Synspunktet har en vis vægt. Zornig er netop blevet kåret af Politiken som nr. 2 på listen over Danmarks mest indflydelsesrige opinionsdannere, kun overgået af økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager. Zornig ligger over både statsminister Helle Thorning-Schmidt og finansminister Bjarne Corydon.

”Det er legitimt at tale om en socialkrise. Jeg bliver kontaktet af uhyggeligt mange mennesker, der er desperate og føler sig fanget i systemet uden at kunne finde hjælp, sådan som denoffentligesektor.dk også har skildret det i en række artikler. Jeg bliver også kontaktet af lige så desperate medarbejdere fra det offentlige system. De føler sig magtesløse over for opgaven. Det er symptomer på en helt uholdbar situation, som tilmed bliver værre. Derfor er ordet krise på sin plads. Vi har kort sagt brug for kriseledelse,” siger Lisbeth Zornig Andersen.

Bliver kværnet i bureaukratiets tandhjul

Dermed er hun helt på linje med seks tidligere socialministre, der i et åbent brev til regeringen anbefaler at nedsætte en Socialkommission, der skal komme med et bud på en ny socialpolitik. Ministrene får i deres opråb opbakning fra en lang række professionelle i form af socialrådgivere og advokater, der samstemmende melder, at systemet er i stykker, og at de nødstedte borgere ikke får den hjælp, som serviceloven tilsiger. Professor dr. Jur. Kirsten Ketscher fra KBH Universitet siger endda i ualmindeligt hårde vendinger, at forvaltningerne bryder loven:

”Jeg må advare politikere mod at lade stå til og tillade forvaltningerne at overtræde loven. I sidste ende er det her politikernes ansvar,” erklærede professoren.

Lisbeth Zornig vil have ændret systemet fundamentalt.

“Vi har brug for at reorganisere den sociale indsats, hvor vi tager udgangspunkt i den nødstedte borgers behov, og ikke systemets. I dag er sagsbehandlernes arbejde organiseret for at levere på mål, der dels er dikteret af et juridisk opdelt lovkatalog fra politikerne, dels et kontoopdelt budget fra centraladministrationen. Offentlige medarbejderes fokus er at betjene systemet, ikke borgeren. Og borgeren må løbe rundt mellem i nogle tilfælde 10 og 15 sagsbehandlere, der hver varetager deres lille område, uden at tænke i de helhedsindsatser, som typisk skal til for at indsatsen rent faktisk virker. Socialt udsatte bliver ganske enkelt kværnet mellem bureaukratiets tandhjul,” siger Zornig.

Hun har også en ide om hvad der skal til, for at socialpolitikken virker:

”Vi har brug for ledelse. Ikke bare en sammenhængende politisk ledelse og en borgerorienteret ledelsesindsats i kommunerne, men ledelse helt ud i det eksekverende led: Socialrådgiverne. Vi skal have dygtige socialrådgivere tilbage for bordenden, som har autoritet og evner til at påtage sig et lederskab for den nødstedte borger, og bemyndigelse til at sammensætte de løsninger og offentlige tilbud, der er behov for i det enkelte tilfælde, hvad enten det handler om nye tænder, afvænning, gældssanering, udannelse eller job,” siger Zornig.

Metoderne findes i brudstykker

Den metode er en række kommuner da også ved at få øjnene op for. Rebild kommune er i gang med et projekt, hvor udvalgte socialrådgivere har fået det samlede ansvar for over 20 socialt belastede familier og frie hænder til at sammensætte en indsats til hver enkelt.

”På blot tre måneder er halvdelen af familierne aktiveret, det vil sige i gang med afvænning, uddannelse eller jobsøgende. Det er tankevækkende, hvor effektivt helhedstilgangen er – og hvor vanskeligt det er at praktisere den med de nuværende systemer,” siger Zornig, der i regi af Social Innovations Forum er ved at etablere et projekt, hvor socialt belastede familier bliver løftet på fode med samme helhedsorienterede metode.

”Som udgangspunkt kan vi ikke nøjes med at fokusere på den enkelte; den arbejdsløse far, den alkoholiserede mor, det udsatte barn. Vi har brug for en helhedsindsats. Kæden er sjældent stærkere end det svageste led. Vi har også brug for at forstå, at socialt udsatte mennesker ofte har dårlige erfaringer med systemet, og møder det med stor skepsis. Vi har brug for en dybere viden om ikke bare hvad vi skal gøre, men hvordan vi skal møde disse mennesker for at kunne hjælpe dem. Den indsigt er fraværende i store dele af systemet. Vi håber at kunne skabe forståelse og konkrete metoder gennem vores projekt, som vi kalder Projekt Udsatte Familier,” siger hun.

Men det bliver vanskeligt at reparere maskinrummet, hvis der ikke er et søkort på broen. Strategisk mangler der i dag et overblik over indsats og resultater på socialområdet.

”Jeg bliver ved med at spørge til beregninger, der viser hvad en forebyggende indsats på socialområdet ville medføre af besparelser. Og business casen i at løfte en socialt udsat familie og få den på benene. Jeg får intet svar,” siger den indflydelsesrige opinionsdanner, der ser netop den økonomiske åbenhed som vejen til bedre løsninger.

”De har ellers regnet det ud i Sverige. Uden et sådant overblik er det vanskeligt at tilrettelægge en effektiv indsats, hvor pengene bliver brugt der, hvor de gør mest gavn. Vi har et enormt behov for at blive dygtigere på det socialpolitiske område,” siger Lisbeth Zornig Andersen, der er cand. polit.

 

Emneord: Socialkrise tilbageblik, Socialkrisen, Socialkrise, Socialsystem, Kriseledelse, Forvaltning, Socialpolitik, Social Innovations Forum, Lisbeth Zornig Andersen, Socialkommission, Det store svigt
DenOffentlige.dk på DenOffentlige.dk Bliv medlem af DenOffentlige og vær med til at skabe debatten, dele viden og fremme en god udvikling i samfundet....
Aktivitet: Artikler: 1359 | Events: 31 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 10.10.13 Hans Eriksen
  Social krise

  Med udsigt til mange års liberalistisk styre, er den sociale krise først lige begyndt. Vi vil komme til at opleve nogle så ringe sociale tilstande, som vi slet ikke kan forestille os i dag.

 • 10.10.13 Vinni Svejgaard
  Social krisen er akut ? Den er en veltillagt katastrofe !

  Zornig har ret ! Hele vores fælles velfærdssamfund vakler og årsagerne er mange ! Jeg har leveret en strøm af blogindlæg, hvor jeg beskrive mit syn på årsager og virkning. Eksempel herunder, vil i læse mere så klik på System kritik og alle relaterede indlæg kommer frem. http://vinnims.wordpress.com/2013/07/10/menneskelighedens-konsekvens/

 • 03.10.13 Allan Hansen
  Minder jo mest af alt om noget der skete under Tysklands, nazi periode...

  Handicappede negligeres og undertrykkes på lige fod med arbejdsløse, kan du ikke klare dig selv så må du dø, gemt væk i en lejer...
  Lejrene eksistere dog ikke, men når eksistensgrundlaget fratages fra flere og flere, så disse havner med gæld og liv på gaden.

  Er hvad jeg selv er sat i udsigt, Jeg er handicappet hvilket jeg har været siden 1991, været kontanthjælpsmodtager siden 1991.

  Grundet tiltag i Københavns Bureaukrati, så er jeg pr 1/10 frataget kontanthjælp, fordi jeg grundet handicap, ikke er i stand til at møde op i jobcenter.

  Har fået mail om at alle på kontanthjælp skal møde op i jobcenter, hvad enten de kan eller ej.
  Udeblivelse medføre fratagelse af kontanthjælp, kom der en daglig mail udveksling ud af hele september til ingen nytte.

  Nu uden eksistensgrundlag, sat i udsigt til udsmidning af lejlighed og derfra til at dø af sult på gaden.


  Hvor er Danmark på vej hen?

 • 03.10.13 Torben Krogh
  Empatiske hensyn?

  Et andet indlæg her i tråden påstår, at den nuværende regering har medtaget "empatiske hensyn for udsatte borgergrupper".
  Æh, er det samlever-forsørgelsen, halveringen af dagpengeperioden til 6 mdr. eller de facto-stop for førtidspension med latterlige fleksjob ned til to timer om ugen, der er tale om?
  Jeg har svært ved at få øje på empatien! Og som en minister sagde om folk, der mister deres dagpenge og deres eksistensgrundlag: Sådan er det bare...

 • 17.12.12
  Den politiske vilje?

  Der hersker vel næppe tvivl om, at der vedvarende råbes på økonomisk styring.

  Der hersker vel heller ingen tvivl om, at den nuværende regering fremsætter det ene lovforslag efter det andet og har medtaget empatiske hensyn for udsatte borgergrupper.

  Med de tiltagende antal sager, som ikke længere gemmes af vejen, så er der jo heller ingen tvivl om, at vi ikke løfter opgaverne godt nok i vores forvaltninger, hvor borgeren næppe kan betrages som værende "i centrum".

  Der bliver også i denne artikel rejst en lang række vinkler, synspunkter og forslag. Vi kommer bare ikke længere, hvis det ikke bakkes op af en politisk vilje til at gøre noget ved det.

  Jeg har ikke svaret, men er enige i at vi bør ændre tilgangen til vores løsninger. Det er ikke sager vi behandler - det er medborgere. Vi har ikke brug for sagsbehandlere, men medarbejdere med de rette helhedsorinterede kompetencer... før i tiden kaldte vi dem for social rådgivere. Deres kompetencer var ikke udelukkende økonomi og jura.

 • 16.12.12
  Nytænkning af Business case begrebet

  Lisbet Zornings efterlysning af en ny måde at vurdere indsatser på er helt central for at ændre vores prioriteringer på.

  Det er ydersta relevant også på beskæftigelse, sundhed, kultur mm.

  Lad os sætte et arbejde i gang sammen med en række forskere og praktikere, så vi kan demonstrere hvad vi mener.

  Henrik Hjortdal
  [email protected]

 • 15.12.12
  Zornig: Socialkrisen er akut.

  Lad os få fagligheden tilbage i ledelse og beslutninger. Vi skal have beslutningstagere med empati, indsigt og viden om dem de skal hjælpe / udvikle. Godt 5 år med strukturændringer, højtflyvende kvalitetsreformer og større enheder på alle områder har fjernet fokus (selvom det modsatte måske var intentionen) fra kerneopgaverne. Forholdet mellem DJØF'ere og folk med uddannelse, erfaring og viden fra området har forskubbet sig i negativ retning i de overordnede beslutninger. Jeg erindrer at Niels Hausgaard udtrykte: dJØF'ere er sikkert flinke nok, men de har fået for meget magt. Det er nok ikke derfra ændringer mod mere nærhed vil komme --så alle med viden og indsigt - go all in! Ulla Hansen.

 • 15.12.12 Hanne Pedersen
  Hvor er vores Socialminister

  Hvor er vores Socialminister henne i alt det her? Sidder hun mon på sine hænder og indkasserer tårnhøje lønninger og pensioner samtidig med at hun venter på at systemet, hun er sat til at administere, kollapser? Hun har giftet sig ind i en klan, der er så langt fra den almindelige dansker som man næsten kan komme. Lad os få rigtige mennesker på posterne, der ved hvad det handler om, der har været der selv, følt smerten og har ægte empati med andre. Ikke alle de livsuerfarne belæste teoretikere, der ikke aner en pind om hvordan det føles at have brug for hjælp for at blive mødt af velfærdssystemets tykke mure af mistro, et uoverskueligt paragrafhelvede og marionetstyrede ansatte. Et velfærdssystem udelukkende af navn. For af gavn er det bestemt ikke!! Verdens højeste skattetryk og det her er, hvad vi har! En skændsel er hvad det er.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også