​Nyt anlæg skal åbne globalt marked: Biogas i Solrød er et firedobbelt columbusæg

Stærkt signal fra de lokale kræfter i Solrød, som er gået sammen om at etablere et unikt biogasanlæg, lød det fra minister ved indvielsen af anlægget.

Fra både EU-Kommissionen og den danske regering var der masser af ros, da Solrød Biogas A/S mandag formiddag officielt blev indviet. Anlægget vil på årsbasis producere ca. 10 mio. m3 biogas på basis af lokale råvarer som gylle fra landbruget, tang fra stranden og restprodukter fra industrien. Teknologien med en unik sammensætning af restprodukter, der omdannes til energi, kan blive et internationalt forbillede.

Tre sakse skulle der til, da den røde snor til anlægget blev klippet mandag formiddag. Lars Christian Lilleholt, minister for Energi, Forsyning og Klima, og Vincent Berrutto fra EU-Kommissionen klippede snoren sammen med Niels Hörup, borgmester i Solrød og formand for Solrød Biogas A/S.

Alle columbusægs moder
Lars Christian Lilleholt beskrev anlægget som et banebrydende bidrag til fornyelse af bæredygtig energi.
- Der er tale om mindst et firedobbelt columbusæg, ja nærmest alle columbusægs moder, lød det fra den begejstrerede minister. I fortrænger fossile brændsler. I udnytter spildprodukter fra landbrug, industri og strand. I skaber en bedre fordeling af næringsstoffer til landbrugsjorden. Og I hjælper med at få ildelugtende tang væk fra stranden.
 
Lars Christian Lilleholt sagde, at det er stærkt signal, at når Solrød ønsker ren energi, så er der lokale kræfter, som går sammen om at bygge et værk. Lige som tidligere, hvor lokalsamfund, som ønskede rent drikkevand, gik sammen og byggede et vandværk.
 
Ministeren glædede sig over, at det er en grøn omstilling, som er lokalt funderet og med brug af lokale kræfter og med lokale råvarer. At dette anlæg kan udnytte tang er ganske unikt. Han kaldte projektet et godt bidrag til at udvikle nye biogasløsninger, der kan inspirere andre, ikke mindst i kystnære områder, i Danmark og resten af EU. Indvielsen blev da også symbolsk markeret ved, at det hidtil første læs tang blev kørt i modtagetanken på anlægget.
 
Hele Europa kan lære af jer
Også Vincent Berrutto fra EU-Kommissionen, mener, at biogasanlægget i Solrød kan inspirere andre lokalsamfund i Europa. Det er et af 95 projekter med bæredygtig energi, som Kommissionen har støttet de seneste fem år, og Solrød bliver brugt som et succeseksempel på, hvordan projektstøtte reelt kan realisere yderligere anlægsinvesteringer på klima- og Energiområdet.
 
- Lad os hjælpes ad med at få fortalt resten af EU om jeres unikke projekt, hvor det er muligt at skabe konkurrencedygtig grøn energi. Det er et eksempel, som hele Europa kan bruge og lære af. I har udvist politiske visioner og lederskab i et projekt, der matcher EU’s mål om at bruge fornybare brændsler i stedet for, at vi, som vi gør i dag, dækker over halvdelen af energiforbruget ved at importere fossile brændsler. Dette her er et stærkt bidrag til kampen mod klimaændringer og til at nå en mere grøn energifremtid, sagde Vincent Berrutto.
 
Tjent hjem på ti år
Niels Hörup slog i sin tale fast, at Solrød ikke blot sætter ambitiøse mål – man realiserer dem også. Når anlægget om en måned er i fuld drift, vil det, på årsplan, producere ca. 10 mio. m3 biogas. Solrød Kommune har et klimamål om at reducere udledningen af CO2 med 55 procent inden 2025. Biogasanlægget alene indfrier halvdelen af dette mål.
 
Miljømæssigt er det derfor en god investering. Men økonomisk holder den også, konstaterede Niels Hörup. Indtægterne fra salg af gas m.m. betyder, at anlægget tjener sig selv hjem på ti år.
 
Fakta:
·        Biogas er en brændbar blanding af gasser bestående hovedsageligt af metan og kuldioxid, som det er muligt at omsætte til energi.
·        Udvinding af biogas sker gennem en biologisk proces, hvor organisk materiale omdannes til biogas i et ildfattigt miljø.
·        Biomassen består af biologiske restprodukter fra virksomhederne CP Kelco og Chr. Hansen, tang og fedtemøg fra strandrensning i Køge Bugt samt husdyrgødning fra nærliggende landbrug. Biogasproduktionen vurderes at være ca. 6. mio. m3 metan årligt.
·        Selve biogassen sendes til VEKS kraftvarmeanlæg på Solrød Fjernvarmeværk, hvorved der årligt produceres ca. 23 GWh el, svarende til elforbruget i ca. 4.500 boliger samt 28 GWh varme, svarende til varmeforbruget i 1.530 boliger.
 
Emneord: Biogas, Solrød Biogas, Lars Christian Lilleholt
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også