Nyt folkeskoleudspil skal hæve fagligheden og give skolerne mere frihed

”Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed – Justeringer af folkeskolereformen” hedder nyt udspil fra regeringen. Hent udspillet her.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen og undervisningsminister Merete Riisager fremlægger i dag regeringens nye udspil på folkeskoleområdet: ”Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed – Justeringer af folkeskolereformen”.
 
Udspillet bliver præsenteret på et pressemøde på Lillevang Skole i Allerød og lægger op til at justere folkeskolereformen for at hæve fagligheden og kvaliteten af skoledagen, samtidig med at der justeres på nogle af de områder, hvor der er udfordringer. 
 
Regeringen vil blandt andet ændre på skoledagen, så eleverne skal have flere fagtimer og mindre understøttende undervisning, så skolerne får bedre mulighed for at fokusere på den faglige indsats og realisere ambitionerne i folkeskolereformen.
 

Vær med i Skoleavisen

Er du aktør på skoleområdet - privat, fri, efter eller folkeskole - så kan du bidrage til Skoleavisen på to måder. Send indlæg direkte til redaktionen@denoffentlige.dk eller blive redaktør for dit eget indhold som udgiver på DenOffentlige. 

Læs Skoleavisen her.

”Det er i folkeskolen, at fundamentet lægges til de kommende generationers viden og dannelse. Regeringen ønsker at give plads til at prioritere elevernes faglighed gennem flere fagtimer i særligt naturfagene,” siger undervisningsminister Merete Riisager.
 
Et andet punkt i regeringens udspil handler om vikarer. En undersøgelse fra Undervisningsministeriet viste for nylig, at 11,1 procent af undervisningstimerne i folkeskolen blev gennemført med en vikar, og at mere end halvdelen af vikarerne ikke havde en kvalifikationsgivende uddannelse.
 
”Der er for mange timer i folkeskolen, der bliver dækket af vikarer. Når de voksne bliver skiftet for meget ud, så giver det lavere faglighed og lavere trivsel for børnene og de unge. Faste rutiner og rammer er en stor del af det gode børneliv. Derfor vil vi arbejde for større gennemsigtighed i omfanget af brugen af vikarer på skolerne, samt at der fastsættes en målsætning om, at kommunerne skal nedbringe brugen af vikarer,” siger undervisningsminister Merete Riisager.
 
Folkeskoleudspillet indeholder en række initiativer, som alle har til formål at styrke friheden og fagligheden.
 
Initiativerne er som følger (læs mere om dem her):
 
 1. Flere fagtimer i folkeskolen
 2. Igangsættelse af læsekampagne
 3. Reduktion af nuværende faglige bindinger for undervisningen
 4. Færre vikarer og justeret kompetencedækningsmålsætning
 5. Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder
 6. Præcisering af brugen af § 16b
 7. Forsøg med selvstyrende skoler
Emneord: Skoleavisen, Folkeskolen, Folkeskolereformen, Merete Riisager, Undervisningsministeriet
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1824 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

5 seneste job

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Læs også