Nyt netværk for spredning af offentlig innovation

COI tilbyder innovatører i den offentlige sektor at deltage i et netværk for spredning af innovation. Netværket har til formål at understøtte videndeling og genbrug af erfaringer, kreative ideer og konkrete innovative løsninger.

Spredning af værdiskabende løsninger 

”Det er gennem mine netværk, jeg får mest inspiration til innovation”. Sådan siger en konsulent i en kommune, som Center for Offentlig Innovation (COI) har besøgt. Fra forskningen ved vi også, at viden vandrer lettest gennem personlige relationer, både den eksplicitte og den tavse viden.

Men det er ikke altid tilstrækkeligt at sætte folk sammen – vi skal skabe et fortroligt rum, hvor vi fortæller den ærlige historie om innovationsprocessen og hjælper hinanden med at se mønstre på tværs.

Viden og løsninger udviklet hos andre kræver ofte oversættelse og tilpasning for at kunne omsættes til effektive og nyskabende løsninger på andre arbejdspladser.  Samtidig kan det være svært at finde tiden til at sprede viden og løsninger, så de kommer flere til gavn.

Derfor har COI etableret et netværk for offentlige innovatører, der ønsker at arbejde med spredning af værdiskabende løsninger på tværs af delsektorer og faggrænser.

Netværket skal være muligheden for at dele, stjæle, blive inspireret og gensidigt udvikle hinandens innovation. Arbejdet vil tage udgangspunkt i COI’s nye spredningsmodel som et fundament og fælles sprog for spredningsprocesserne – både i regi af netværket, og når deltagerne arbejder med spredning hjemme.

Målgruppe

Netværket er relevant for offentligt ansatte projektledere, udviklingskonsulenter, innovationskonsulenter, fagpersoner, udviklingschefer, teamledere og andre, som arbejder med innovation i praksis, har lyst til åbent at dele ud af egne erfaringer og en ambition om at ’stjæle’ fra andre.

En plads i netværket er personlig, for at vi kan opnå størst mulig tillid og fortrolighed mellem deltagerne, men du er velkommen til at sende en kollega, hvis du er forhindret. I kan også ansøge to-tre fra samme organisation; da vil det være nemmere at gennemføre de nye ideer, når I kommer tilbage.

Et år – fire møder

I netværket afholdes fire møder fra september 2015 til maj 2016.

Hvert møde varer en halv dag fra kl. 10-13 og afholdes på skift hos deltagere, med mindre andet aftales. Værten byder på morgenkaffe med lidt brød og frugt og fx en sandwich at gå hjem på.

Hvis deltagerne efter de fire planlagte møder vurderer, at netværket bør fortsætte, kan det forlænges, og de har da førsteret til en plads. Vi åbner mulighed for at etablere to parallelle netværk, ét på hver side af Storebælt, hvis der er interesse for det, men da er det et krav, at der sker en løbende videnudveksling mellem de to netværk.

Forberedelse til møderne

Inden hvert møde har du som deltager forberedt dig ved at:

1. afstemme forventninger med din chef, så I er enige om, hvad du skal have ud af at deltage,

2. notere og medbringe tre spørgsmål, du ønsker at stille andre deltagere. Det kan være tre ting, der undrer dig eller viden, du har brug for til at komme videre i dit arbejde. Notér primært og sekundært navn ud for hvert spørgsmål, så du har forberedt, hvem du gerne vil tale med om hvad,

3. finde egne eller kollegers eksempler på innovation i relation til mødets tema, så du kort kan formidle ideen, effekten og læringen af initiativet – også gerne læring fra fejlslagne forsøg, hvor det ikke lykkedes at føre ideen ud i livet. 

Mødernes indhold

Møderne indledes med et oplæg på cirka en halv time af værten for mødet eller en ekstern inspirator, hvorefter vi drøfter oplægget i forhold til egen organisation og på tværs – hvad kan vi lære af eksemplet? Hvad er fælles for alle, hvad er fælles for nogle, hvad er særligt for min organisation?

Herefter deler deltagerne erfaringer fra eget innovationsarbejde inden for temaet. Disse erfaringer kan komme fra alle faser i arbejdet i form af udfordringer/innovationsspørgsmål, indsigter fra brugerundersøgelser, ideer, koncepter, opskrifter på konkrete løsninger, effektmålinger eller andet, andre kan have glæde af at stå på skuldrene af.

Formen vil være afvekslende og ske skiftevis i plenum og i mindre grupper.

Mellem møderne forpligter deltagerne sig til at:

1. give cirka to timers sparring til en eller flere andre deltagere,

2. følge op på aftaler med egen chef, så både deltager og arbejdsplads får et godt udbytte af netværket,

3. om muligt realisere det spredningspotentiale, der er identificeret på møderne.

Pris

Det koster 6000 kr. per deltager per år plus transportudgifter. Der gives kollegarabat på 500 kr. til anden og tredje tilmeldte fra samme arbejdsplads. Ansøgninger er bindende for de fire møder og der gives ikke penge retur ved fravær. Send gerne en kollega, hvis du er forhindret til et møde.

Værten for et møde afholder udgifter til forplejning og lokaler.

Tidsplan (med forbehold for ændringer)

Møde 1: Borgerlyst og samskabelse samt opstart af netværket

Hvordan kan vi blive endnu bedre til at understøtte og deltage i initiativer, som kommer fra borgere? Gribe ideen, turde slippe kontrollen og gå ind i samskabelse uden at ville bestemme det hele. Oplæg og samtalesalon ved Nadja Pass fra Borgerlyst.

Tid: Mandag den 21. september 2015 kl. 10-13

Værter: Borgerlyst og Center for Offentlig Innovation

Sted: "RUMMET" i Republikken, Vesterbrogade 26, København V

Møde 2: Klagedrevet innovation

Hvordan kan vi forvandle vrede borgere til gode relationer og oveni få gode ideer til innovation? Roskilde Kommune præsenterer erfaringerne fra arbejdet med klagedrevet innovation.

COI præsenterer resultaterne fra verdens første statistik over offentlig innovation, ”Innovationsbarometeret”. Oplæg ved Pernille Kapler Andersen, specialkonsulent i Roskilde Kommune, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent i Center for Offentlig Innovation.

Tid: Tirsdag den 17. november 2015 kl. 10-13

Vært: Pernille Kapler Andersen, Social- og Arbejdsmarkedssekretariatet i Roskilde Kommune

Sted: Roskilde Kommune, lokale og adresse følger

Møde 3: Design som problemløsning

Hvad kan vi lære af designere, hvis vi ønsker at løse komplekse problemer på en innovativ og kreativ måde? Oplæg ved Christian Bason, direktør for Dansk Design Center og Christoffer Tange, designer i Gribskov Kommune. 

Tid: Torsdag den 3. marts 2016 kl. 10-13

Værter: Dansk Design Center og Gribskov Kommune

Sted: Dansk Design Center, Frederiksholms Kanal 30, København K

Møde 4: Krydsbestøvning – din, min, vores idé

Kan vi sætte turbo på spredningen af de gode løsninger? Basar med brandudsalg på deltagernes gode ideer, tilgange, største fejl og konkrete værdiskabende løsninger.

Tid: Torsdag den 28. april 2016 kl. 10-13

Vært: Info følger

Sted: Østjylland, sted følger

Ansøgning

For at få et godt udbytte af netværket, kræver det god forberedelse, stabil deltagelse og tid til opfølgning. Ansøg derfor kun om deltagelse i netværket, hvis du kan afse tid til både forberedelse, deltagelse på møderne og opfølgning hjemme samt sparring med andre deltagere mellem møderne.

Send din ansøgning til [email protected] og skriv ”Spredningsnetværk” i emnefeltet senest 31. august 2015 kl. 13.

Skriv maks. en halv side i et vedhæftet dokument:

-     lidt om dig selv,

-     dine arbejdsopgaver,

-     dine kompetencer i nøgleord,

-     hvad du gerne vil have ud af netværket, og

-     hvad du ønsker at bidrage med.

COI faciliterer netværket i samarbejde med værten for hvert enkelt møde og byder ind med viden fra egne aktiviteter om offentlig innovation, hvor det er relevant. Majken Præstbro, chefkonsulent i COI, er tovholder for netværket og den gennemgående facilitator.

Vi har sideløbende oprettet et netværk for innovationschefer ansat i kommuner, regioner og stat. Netværket er forbeholdt ledere af innovationsenheder. Læs mere her: Netværk for offentlige innovationschefer. Eller kontakt Pia Gjellerup på mail: [email protected].

COI - Center for Offentlig Innovation på DenOffentlige.dk Formål Center for Offentlig Innovation (COI) er et nationalt center, der understøtter øget kvalitet og effektivitet i hele den offentlige sektor gennem innovation. COI samarbejder med innov...
Aktivitet: Artikler: 105 | Events: 4 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 23.06.21 Ledelse
  Ny regionsrådsformand i hovedstaden

  Et enigt regionsråd udpegede tirsdag aften den socialdemokratiske gruppeformand til at afløse Sophie Hæstorp Andersen, der fortsætter som menigt medlem – og skal fokusere mere på valget til overborgmesterposten i København

 • 21.06.21 Ledelse
  Redningsmænd får Forsvarsministerens Medalje

  Forsvarsministerens Medalje uddeles én gang om året og tildeles personer, der har ydet en anerkendelsesværdig eller frygtløs indsats. I dag overrækker forsvarsminister Trine Bramsen Forsvarsministerens Medalje til fem redningsmænd fra kystredningstjenesten.

 • 17.06.21 Ledelse
  Dansk Ældreråd får ny formand

  På Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 16. juni er Inger Møller Nielsen uden modkandidat valgt som ny formand for ældrerådenes landsorganisation. Hun afløser Mogens Rasmussen, der efter to år på posten, har valgt ikke at genopstille.

 • 01.06.21 Ledelse
  Direktør for Landbrugsstyrelsen fratræder

  Stillingen som direktør vil snarest muligt blive slået op efter gældende regler.

 • 28.05.21 Ledelse
  Søren Brostrøm indtræder i WHO’s globale bestyrelse

  Sundhedsstyrelsens direktør har i den forløbne uge været i Geneve for at deltage i WHO’s årlige Verdenssundhedsforsamling. Ligesom i 2020 finder den sted virtuelt, men fordi Søren Brostrøm har ledet møder i en af de to hovedkomitéer, har han deltaget i Geneve.