Odense Kommune handler på FN’s verdensmål

Odense Kommune har et Verdensmål Udvalg, som skal sørge for, at verdensmålene bliver indarbejdet i alt, hvad kommunen gør. Peer Locher, formand for Verdensmål Udvalget fortæller, hvordan verdensmål bliver til ’Odensemål’. Helt konkret.

FN har sat de 17 verdensmål i verden for at løse de globale udfordringer inden 2030. Men for at det lykkedes, skal arbejdet med verdensmålene også ske regionalt, i kommunerne og forankres på lokalt niveau. En handlingsplan skal sikre at målene bliver til virkelighed. Odense Kommune har en plan.

FN's verdensmål: Tilgang, udfordringer og forankring i kommunen

I Odense Kommune vedtog Byrådet i marts 2020 en verdensmålspolitik, som skal sætte arbejdet med verdensmålene endnu mere på dagsordenen i Odense. Verdensmålspolitikken indeholder bl.a. fem strategiske indsatser for, hvordan Odense Kommune forankrer Verdensmålene i det fremadrettede arbejde og i kommunens interaktion med borgere, medarbejdere, partnere, leverandører m.v. De fem strategiske indsatser:

 1. Odense går foran på verdensmålene
 2. Odense danner partnerskaber om verdensmålene
 3. Odense synliggør verdensmålsindsatserne
 4. Odense integrerer og implementerer verdensmålene
 5. Odense måler på verdensmålsindsatserne

- I Odense Kommune vil vi ikke kun skabe forandring for os selv lokalt, men også være med til at skabe forandring nationalt OG globalt, siger Peer Locher, formand for Verdensmål Udvalget i Odense Kommune.

Vi har spurgt Peer Locher om Verdensmål Udvalgets arbejde med verdensmålene i Odense Kommune.

Hvilke verdensmål arbejder I i Odense Kommune primært med og hvordan? 

- I Odense Kommune arbejder vi med alle 17 verdensmål, men primært med fokus på 4 verdensmål og delmål: 

- I forhold til mål nr 4: Kvalitetsuddannelse, så er Odense en attraktiv studieby og vi har mange studerende fra ind- og udland. Derfor begynder vi allerede med konkrete tiltag i forhold til bæredygtighed hos de unge. Faktisk begynder vi allerede i daginstitutioner og skolerne – og i børnehøjde.

- I forhold til hele klimakrisen – og mål nr 7 og 13, så står vi nu og i fremtiden på en brændende platform, så det er selvsagt, at disse mål indgår i vores verdensmålspolitik. De hænger uløseligt sammen for os.

Odense Kommune har derudover udvalgt 6 projekter, som understøtter Verdensmålene. Det 6 projekter er:

 1. Bæredygtig hverdag – fra verdensmål til hverdagsmål
 2. Bæredygtigt byggeri i Odense – med fokus på Vollsmose
 3. Miljømærket indkøb i Odense
 4. Uddannelse om Verdensmålene og ambassadører for forandring
 5. Ligestilling på tværs af kønsopdelte brancher
 6. Odense går foran på klimadagsordenen 

Læs mere om de enkelte projekter her.

Hvad skal der til for at Odense Kommune kan realisere disse verdensmål? 

- Det hænger sammen med, hvordan vi måler på indsatser. Noget af det, vi har gjort som det allerførste i vores udvalg, er at få sat nogle projekter i gang. For at vise at vi går foran – og at vi mener noget med verdensmålene. Det er ikke kun at udvikle en politik, som kommer op på hylden. Vi skaber forandring fra starten.

- Det vi også kigger på er, hvordan vi kan integrere verdensmålspolitikken i de daglige beslutninger. Og det har vi gjort ved at bruge verdensmålene som et filter til vores by-strategi, som ligesom verdensmålene rækker frem til 2030. Derfor ser vi det som noget helt naturligt, at de væsentlige beslutninger, vi træffer i kommunen, skal ses gennem verdensmålene. Så vi derved skaber en forandring med det samme.

Hvordan måler I jeres indsats og fremgang med verdensmålene?  

- I Odense Kommune har vi i mange år arbejdet med effektstyring, og mere konkret Odensemålene. De 10 Odensemål afspejler nogle af de indikatorer og delmål, som verdensmålene består af. Heraf bl.a. bæredygtig vækst, byudvikling, et sundere Odense (rygestop-politik), flere funktionsdygtige ældre og handicappede og flere borgere i job. Og så er vi pt midt i at forhandle en klimaaftale med stærke klima/CO2 ambitioner.

Hvilke udfordringer ift. til indsatsen omkring verdensmålene har du mødt i dit arbejde i Verdensmål Udvalget? 

 - Der vil altid være udfordringer i en forandringsdagsorden, og der vil altid være udfordringer i at skabe forandringer. Det ligger næsten grundlæggende i os som mennesker at have en indbygget modvilje mod forandringer. Vi har det som oftest bedst med at gøre, som vi plejer.

- Men det har jeg ikke oplevet meget af i denne sammenhæng. Tværtimod. Jeg har oplevet utrolig meget begejstring og mod på forandring, både blandt kommunens medarbejdere og blandt borgerne generelt.

Og hvad kan det skyldes, mener du? 

- At vi har fået øjnene op for, at der skal ske noget NU, og at vi gør ting anderledes.

Peer Locher peger på den rekordvarme sommer 2018, som en ’øjenåbner’ for rigtig mange mennesker. Hvor galt det kan gå, hvis vi ikke handler.

Hvordan synliggør I i Odense Kommune verdensmålsindsatserne? 

- Vi prøver at integrere verdensmålene i alt, hvad vi beslutter i Odense Kommune. Mål, som bliver vedtaget i både byrådet og i de forskellige udvalg. Og så gør vi et stort arbejde med at kommunikere, hvad verdensmålene er, og hvordan vi arbejder med dem konkret i kommunen og helt ned i enkelte projekter på daglig basis, slutter Peer Locher.

Sådan arbejder Odense Kommune med verdensmålene

 • Kommunikerer de gode eksempler
 • Inspirerer til handling
 • Udbreder kendskab til verdensmålene
 • Giver eksempler på og opfordrer til at den enkelte borger selv kan gøre en forskel
 • Indgår partnerskaber
 • Indtænker verdensmål i konkrete indsatser

”Realisering af verdensmålene begynder med, at så mange som muligt kender til verdensmålene. Odense Kommune vil bidrage til, at den enkelte medarbejder, forvaltning og institution ved, hvad målene betyder, og hvordan de kan arbejde med dem.” 

- Uddrag fra Verdensmålspolitikken i Odense

Deltag i webinar om FN's verdensmål 27. august 2020

Welfare Tech på DenOffentlige.dk Welfare Tech er en markedsdreven klynge for velfærdsteknologi i Danmark. Welfare Tech gennemfører projekter, konferencer, workshops, netværk, match making og formidlingsaktiviteter, som optimer...
Aktivitet: Artikler: 29 | Kompetenceområder: 7

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også