OECD: Danmark kan gøre mere for at hjælpe udsatte ledige

Ifølge en ny OECD-rapport bør Danmark øge dagpengedækningen for lavtuddannede og lavtlønnede arbejdstagere og forbedre den hjælp, der står til rådighed for disse som en del af en række reformer, der skal hjælpe afskedigede arbejdstagere med at komme hurtigere tilbage i arbejde.

Ifølge rapporten ”Back to Work: Denmark” bliver 2-3% af danske arbejdstagere med mindst et års anciennitet afskediget hvert år som en konsekvens af massefyringer eller virksomhedslukninger. I normale tider finder cirka tre ud af fire af disse arbejdstagere et nyt job inden for et år. Den globale finansielle krise ramte dog Danmark hårdt, og har fordoblet antallet af arbejdstagere, der bliver afskediget samtidig med, at chancen for at finde beskæftigelse er betydeligt formindsket, så det nu kun er hver anden, der finder arbejde inden for et år. En tilbagevenden til de bedre resultater fra før krisen er langsom.