Dokumenteret effektiv stressbehandling bringer syge tilbage i job

Sundhed

30/10/18 7:27

Janni Brixen

Stress-forskernes behandlingsmetoder hjælper danskere tilbage til hverdagen - så effektivt, at Sundhedsstyrelsen nu anbefaler at flere kommuner bruger metoden, som er udviklet på Københavns Universitet..

Mere end 3000 stressede danskere i Aalborg og Københavns kommuner har de seneste fem år fået ro og overskud til at vende tilbage til hverdagen ved hjælp af behandlingsmetoden Åben og Rolig. Metoden er udviklet af sundhedspsykolog og stressforsker Christian Gaden Jensen, der siden 2009 har arbejdet systematisk for, at især det offentlige system kan tilbyde stressramte danskere forebyggende kurser, som er baseret på universitetsforskning.

Kommunale stressbehandlingstilbud er fortsat en mangelvare, og de eksisterende tilbud er ofte baseret på lokal erfaring og ikke på forskning og evidens. Nogle steder tilbyder kommunen samtaler eller coaching, andre steder mindfulness, naturbehandling eller kulturelle oplevelser. Mens alle disse tiltag kan være gode, er der alt for lidt viden om, hvad der virker, for hvilket typer personer og hvorfor.

Mediefællesskabet DenOffentlige

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

Med støtte fra Nordea-fonden og i samarbejde med Rigshospitalets Neurocenter og 20 lægehuse i Region Hovedstaden har Christian Gaden Jensen undersøgt, hvilke tiltag og behandlingsmetoder, der er mest effektive, når folk rammes af stress. Og effekten af de forskningsbaserede Åben og Rolig-stresskurser er testet på en række kommunale stressklinikker i København og Aalborg, som hvert år hjælper tusindvis af borgere.

Gennem sin forskning har Gaden Jensen udviklet en særdeles effektiv type stressbehandling, Åben og Rolig-metoden, som bygger på 40 års international og tværfaglig forskning i stress, sundhedsfremme og meditation. Da stressede mennesker ofte både har kropslige, psykiske og sociale symptomer på stress, indeholder det ni uger lange kursus både kropslige øvelser, meditation, samtaler og øvelser med fokus på psykisk velbefindende og social trivsel. En app og en hjemmeside støtter kursisterne med øvelser og gode råd.

Og denne bredspektrede tilgang til at behandle stress har vist sig at være særdeles effektivt: En række evalueringer viser at de stress-ramte kursister oplever store, positive effekter både på kort og lang sigt:

 • de rapporterer om markante forbedringer i trivsel og helbred- føler mindre stress og depression og har færre søvnforstyrrelser.
 • deres fysiologiske system viser lavere niveau af stresshormonet kortisol
 • og de deltagere, som ved kursus-start rapporterede om højeste grader af stress og depression oplever også de største forbedringer.

 

Lige gode resultater for unge og ældre

Effekterne af Åben og Rolig-metoden er som noget særligt vist at være lige positivt for kvinder og mænd og for unge og ældre, og flere evalueringer har konkluderet, at behandlingen også øger borgernes arbejdsparathed, deres tilbagevenden til og fastholdelse af arbejde.

Sygemeldte blev raske og kom tilbage i job

I Københavns Kommune blev beskæftigelseseffekten for 472 borgere evalueret seks måneder efter, de deltog i Åben og Rolig-kurset. Evalueringen viser at:

 • 58% af de borgere, som før kurset var sygemeldt fra deres arbejde var tilbage i arbejde
 • 38% af de borgere, som før kurset var sygemeldte og arbejdsløse kom i arbejde.
 • 63% svarede at kurset havde medvirket til at forbedre deres arbejdsliv
 • 27% angav, at kurset havde forhindret dem i at miste deres arbejde
 • 88% svarede, at kurset havde gjort det lettere for dem at håndtere stressede situationer
 • under 8% viste en negativ udvikling

Københavns Kommune konkluderede i sin evaluering af metoden: "..et væsentligt antal borgere, har flyttet sig fra blandt andet sygemelding og ledighed, til at være i reel beskæftigelse efter forløbet.‟

Og det er blandt andet de resultater, som ligger forud for Sundhedsstyrelsens anbefaling om, at danske kommuner lader sig inspirere af Åben og Rolig metoden.

-Stress koster samfundet et tocifret milliardbeløb hvert år, men forebyggelsen og behandlingen er alt for tilfældig. Hverken visitationen af hvem, der tilbydes hvilke forløb eller effekten af de enkelte behandlings-modeller er baseret på tilstrækkelig viden. Åben og Rolig-forløbet er en af de første offentligt implementerede stressbehandlingsmetoder, der er baseret på forskning i stress og sundhed, og hvor vi via gentagne systematiske evalueringer kan se, at kurserne bidrager til varige forandringer for de mennesker, der deltager, siger Christian Gaden Jensen, psykolog, leder af Center for Psykisk Sundhedsfremme på Københavns Universitet.

 

Hver fjerde er hårdt ramt
Antallet af mennesker i Danmark, der rammes af stress er stort og stigende. Ifølge Sundhedsstyrelsens 2017-undersøgelse Sundhedsprofilen med besvarelser fra 168.000 tilfældigt inviterede personer, lider 25% af de adspurgte i høj grad af stress. En stigning på 4% i forhold til 2013. Altså en procent per år.

Stress har alvorlige konsekvenser både for den enkelte, for folkesundheden og for samfundsøkonomien, da lidelsen medfører tabt produktivitet og stigende udgifter til følgelidelser, sygefravær og førtidspensioner. Sundhedsstyrelsen estimerede i 2016 at stress årligt koster det danske samfund 3,4 mia. kr. i tabt produktivitet

Stress er også en stigende belastning for det danske sundhedssystem. En undersøgelse fra Psykiatrifonden fra 2015 viste, at ni ud af ti praktiserende læger oplevede et stigende antal henvendelser om stress, og at tre ud af fire læger mangler stresstilbud, de kan henvise patienterne til.

En stor gruppe stressramte danskere behandles via deres sundhedsforsikringer, og i starten af 2017 indledte Christian Gaden Jensen et samarbejde med TopDanmark forsikring, som i et 1-årigt forskningsprojekt vil henvise stressramte forsikringskunder til programmets behandlingsmetoder i universitetets Center for Psykisk Sundhedsfremme.

Stressbehandling efter Åben og Rolig modellen tilbydes i dag hos kommunale stressklinikker i København, Aalborg, Odense og Mariagerfjord. Flere end 800 læger henviser til klinikkerne, og omkring 2600 borgere om året deltager i kurserne. Behandlingen er gratis for borgerne.

 

FAKTA om stressbehandlings-metoden Åben og Rolig:

 • Udviklingen af metoden er støttet af Nordea-fonden og forankret ved Rigshospitalets Neurocenter i samarbejde med 20 lægehuse i Region Hovedstaden samt Harvard Universitet.
 • Målgruppen for voksen-programmerne er kvinder og mænd over 18 år med symptomer på stress, som fx udtalt træthed, søvnbesvær, smerter, tristhed eller bekymringer.
 • Omkring halvdelen oplever, at arbejdslivet er den primære årsag til deres stress, mens den anden halvdel oplever, at andre faktorer er de primære eller medvirkende årsager, som fx arbejdsløshed, længerevarende sygdom eller familiebelastninger.
 • Åben og Rolig har også et særligt forløb for unge med uddannelsesstress (udviklet i samarbejde med DPU, Aarhus Universitet) Programmet anvendes i dag på ungdomsuddannelser, til universitetsstuderende og i andre tilbud til unge.
 • Den forskningsbaserede Åben og Rolig-tilgang er testet på Rigshospitalet samt i kommunale stressklinikker i København og Aalborg, som hvert år hjælper tusindvis af borgere.
 • Effekten af metoden er videnskabeligt dokumenteret i et randomiseret kontrolleret forsøg, 14 evalueringsrapporter og flere kvalitative studier af programmets resultater, inklusiv langtids-studier på op til 1 år efter kurserne.  https://cfps.dk/evalueringsprojekter-for-voksne/

 

FAKTA om stress

 • Langvarig stress belaster familielivet og nedsætter livskvalitet både fysisk og psykisk
 • Det kan føre til sygefravær, dårlig søvn og udmattelse, øget rygning, alkoholindtag, mindre aktivt liv og svær overvægt.
 • Stress øger også risikoen for depression.
 • I arbejdslivet forårsager stress sygefravær og risiko for arbejdsulykker og psykiske arbejdsskader,
 • Det kan også medføre varigt tab af erhvervsevne og førtidspension