Ordblinde på videregående uddannelser får støtte

Undersøgelser viser, at ordblinde unge oplever succes, hvis de får den rette støtte. Fra august 2019 kan KVUC tilbyde ordblinde på de videregående uddannelser i hovedstaden individuelle pakker med tests, udredning, støttetimer og IT-hjælpemidler.

Undersøgelser viser, at ordblinde unge i uddannelsessystemet klarer sig dårligere end andre, hvis ikke de får den rette støtte.

På de videregående uddannelser går der også unge, som er ordblinde, og som kan opnå succes i deres uddannelse.

Derfor vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) under Undervisningsministeriet gennem specialpædagogiske støtteordninger (SPS) sikre den rette hjælp til personer med læse- og skrivevanskeligheder.

Mød ordblinde Cirkeline - de troede ikke på hende, men hun fik sin HF med gode karakterer

KVUC har, efter en større udbudsrunde, fået tildelt opgaven som leverandør af denne ydelse i hovedstaden og vil fra august 2019 starte de nye indsatser op som leverandør for STUK.

KVUC’s rolle bliver dels at gennemføre tests, hvor det afklares, om der er tale om ordblindhed, dels at tilbyde studiestøttetimer samt instruktion i anvendelse af IT-hjælpemidler. De studerende skal henvises til forløb på KVUC af SPS-vejlederne på de videregående uddannelser.

Samlet ekspertice stilles til rådighed

- ”KVUC har solid erfaring med både at teste for ordblindhed og med at iværksætte de individuelle indsatser, der er brug for. Vi har igennem mange år tilbudt støtte for kursister på de almene voksenuddannelser og HF. Desuden har vi de seneste år løst dele af opgaven for STUK med at teste for ordblindhed på de videregående uddannelser. Derfor glæder det os meget, at vi nu kan stille vores samlede ekspertise til rådighed for studerende på alle de videregående uddannelser”, fortæller KVUC’s rektor, Anita Lindquist Henriksen.

Undersøgelser gennemført af Epinion for Egmont Fonden i 2018 viste, at ordblinde børn og unge har præcis samme forventninger om at få sig en uddannelse som deres kammarater, men at drømmene for mange er svære at opfylde.

Specialpædagogisk støtte har effekt

Undersøgelserne konkluderer, at ordblinde klarer sig dårligere end andre unge i uddannelsessystemet: De får lavere karakterer i alle fag, og færre gennemfører en uddannelse. Ordblinde med svag social baggrund er dobbelt udfordrede.

Dog tyder meget på, at dette kan ændres med den rette indsats. En undersøgelse af Danmarks Evalueringsinstitut offentliggjort i marts 2019 viser, at unge på ungdomsuddannelserne med ordblindhed og psykiske vanskeligheder, der modtager specialpædagogisk støtte (SPS), klarer sig sig næsten lige så godt som elever uden disse vanskeligheder, når man tager højde for faktorer som for eksempel forældrenes uddannelsesniveau. 

- ”Samlet set viser undersøgelserne, at det er helt afgørende for gennemførelsen, at ordblinde får tilbud om den rette støtte. Derfor er det så vigtigt, at vi kan tilbyde studerende på de videregående uddannelser en samlet pakke med tests og udredning, så ordblindhed ikke bliver den barriere, der stopper motivation, drømme og fremtidsmuligheder for dygtige unge og voksne”, siger Anita Lindquist Henriksen.

Læs mere om hvordan KVUC tilbyder gratis ordblindeundervisning på KVUC's hjemmeside.

 

 

KVUC på DenOffentlige.dk KVUC er Københavns Voksenuddannelsescenter, som er en selvejende institution under staten....
Aktivitet: Artikler: 75 | Events: 1 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også