Ordentlige løn- og arbejdsvilkår er godt for alle !

Alle offentligt ansattes organisationer har varslet en konflikt, der kan begynde den 4. april. Vi beklager ulejligheden, men vi har ikke noget valg. Vi bliver nødt til at sige fra og vise arbejdsgiverne, at vi ikke vil acceptere flere forringelser !

Debatindlæg også bragt i Politken den 6. marts 2018 af Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, Flemming Vinther og Anders Bondo Christensen, forhandlingsledere for hhv. de regionalt, statslige og kommunalt ansatte.

Alle offentligt ansattes organisationer har varslet en konflikt, der kan begynde den 4. april. Vi beklager ulejligheden, men vi har ikke noget valg. Vi bliver nødt til at sige fra og vise arbejdsgiverne, at vi ikke vil acceptere flere forringelser.
 
De ansatte kan ikke presses mere, og vores fælles velfærd kan ikke holde til, at vi skaber et sekunda arbejdsmarked, hvor vi ikke kan tiltrække dygtige og engagerede ansatte, fordi arbejdsvilkårene er for dårlige. Det er på tide, at vi investerer i den offentlige sektor, og i dedikerede ansatte, der hver dag arbejder for at få den til at hænge sammen. Det er på tide, at politikerne begynder at se medarbejderne som en ressource, der kan være med til at sikre kvalitet i den offentlige velfærd i stedet for en udgift, der skal minimeres i et regneark.
 

OK'18 tema på DenOffentlige

Vi samler alle historier om overenskomstforhandlingerne på en fælles temaside. Følg forhandlingerne her.

Historier om tidligere overenskomster finder du her.

Skal I være med? Kontakt os.

Det er desværre regnearks-tankegangen, vi er blevet mødt med fra arbejdsgiverne i forhandlingerne om nye overenskomster for alle offentligt ansatte. Vi bliver stillet overfor krav om forringelser, som udgangspunkt for forhandlingerne.
 
Vi skal aflevere eksisterende rettigheder ved døren, inden vi kan gå i gang med at forhandle. For arbejdsgiverne handler overenskomstforhandlingerne om at skære i den offentlige sektor, ved at forringe offentligt ansattes vilkår. For os handler forhandlingerne om at sikre vores medlemmers vilkår, så de kan være med til at sikre kvalitet og udvikling af den offentlige sektor.
 
Lærere og undervisere har foreslået at lave en arbejdstidsaftale med arbejdsgiverne, som giver dem regler, som svarer til det alle andre offentligt ansatte har. En lang række ansatte i både stat, regioner og kommuner kan ikke få sikret den betalte spisepause, som Finansministeriet gennem udtalelser har sået tvivl om, og de risikerer dermed at blive sat to en halv time op i arbejdstid uden ekstra løn – og alle offentligt ansatte får at vide, at deres løn er løbet fra de private, og at der er et løngab, de skal betale tilbage. 
 
Derfor har over 100 organisationer, der repræsenterer samtlige offentligt ansatte – fra overlægen til renovationsarbejderen, fra juristen til sygeplejersken og fra pædagogen til fængselsbetjenten, i fællesskab varslet konflikt i både kommuner, regioner og staten.
 
Vi er ikke ude på at genere danskerne. Fordi det er jer, vi arbejder for til daglig, og det er jer, der gør at vi elsker vores arbejde. Vi udtager ca. 10 procent af vores medlemmer til strejke. Men det kommer stadig til at kunne mærkes, og det bliver ikke sjovt. Hverken for de ansatte eller for borgerne, patienter eller brugerne.
 

Få overblik fra DenOffentlige

DenOffentlige er nyheder, debat og videndeling uden betalingsmur

Prøv vores nyhedsbrev og bliv opdateret på Danmarks udvikling og udfordringer hver dag.  

Vi vil helst undgå konflikten. Vi vil helst lave en løsning. Men det skal være en løsning for alle. Vi vil gerne lave en løsning, der sikrer, at offentligt ansatte også får del i den vækst, der er i økonomien lige nu.
 
Vi kræver ikke en lønfest, og vi kræver ikke astronomiske lønstigninger, som arbejdsgiverne forsøger at udlægge det som. Vi kræver bare, at de 800.000 danskere, der har et arbejde i den offentlige sektor også mærker fremgangen i økonomien og får lønstigninger, der følger udviklingen i resten af samfundet. Vi har alle sammen oplevet nedskæringer i den offentlige sektor.
 
Vi har alle sammen fået at vide at det var nødvendigt at vise mådehold når riget fattes penge. Men nu er situationen en anden, og vi har en regering, der gang på gang fortæller danskerne, at krisen er overstået. Manglende investering i den offentlige sektor og dens ansatte, kan ikke længere undskyldes med en dårlig økonomi. Det vi oplever nu, er en manglende vilje til at sikre gode løn- og arbejdsvilkår til landets offentligt ansatte. 
 
Vi vil gerne lave en løsning, der sikrer, at den offentlige sektor kan fungere. Stort set alle offentlige områder har oplevet et stigende pres og stadigt dårligere arbejdsmiljø. Hænderne bliver færre og vilkårene forringes konstant. Ved de igangværende overenskomstforhandlinger forsøger arbejdsgiverne at stramme skruen yderligere og eksempelvis skære i seniorordninger, der skal holde folk på arbejdsmarkedet længere, muliggøre at sundhedsansatte skal kunne flyttes rundt som brikker på et landkort og generelt skrue tempoet endnu højere op.
 
Men mennesker kan ikke fungere i et sygt system, og hvis pædagogen, sygeplejersken, skolelæreren, fødevarekonsulenten, togføreren og sosu-assistenten ikke fungerer, så bryder systemet sammen.
 
Vi vil gerne lave en løsning for alle. Vi har et stærkt fællesskab på tværs af faggrupper, og vi står sammen om at fortælle arbejdsgiverne, at de ikke kan spille os ud imod hinanden.

Vi kommer til at bruge marts måned på at knokle for at finde den løsning i Forligsinstitutionen. Men det skal være en løsning, der sikrer rimelige lønstigninger og en ordentlig udvikling i den offentlige sektor. Og det skal være "En Løsning for Alle."

 

Emneord: OK18, Offentlige overenskomster, Grete Christensen, Dansk Sygeplejeråd, Flemming Vinther, OAO, Anders Bondo Christensen, Danmarks Lærerforening
Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) på DenOffentlige.dk Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) repræsenterer 27 medlemsorganisationer, hovedsageligt LO-forbund, med ansatte på de offentlige arbejdspladser. OAO er medlemsorganisationernes fælles offe...
Aktivitet: Artikler: 21 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 16.03.19 Ledelse
  Klaus Majgaard: Bryd styring op i tre rum

  Vend styringen på hovedet, lyder det fra bl.a. Anders Bondo Christensen. Jamen, hvad nu hvis vi bryder den op og skaber tre rum, hvortil styringen skal tilpasses, foreslår Klaus Majgaard.

 • 12.03.18 Politik
  Regeringen: Privat lønudvikling er 8,6 procent

  Det er halve sandheder, når arbejdsgiverne påstår at deres ”tilbud” vil give lønstigninger til offentligt ansatte, der lægger sig op af de privates.

 • 08.03.18 Politik
  Lockout vil ramme almindelige danskere hårdt

  Lønmodtagerne ønsker en løsning for alle – ikke en lammende konflikt ! Med sine voldsomme lockout-varsler ved en kommende storkonflikt risikerer de offentlige arbejdsgivere at sætte hele den danske model på spil.

 • 05.03.18 Politik
  15.000 statsansatte er udtaget til konflikt

  De statslige fagforbund varslede fredag konflikt på op mod 150 statslige arbejdspladser. Det betyder at ca. 15.000 statsligt ansatte nedlægger arbejdet, hvis ikke det lykkes parterne at finde en løsning i Forligsinstitutionen

 • 02.03.18 Politik
  Vores mål er en aftale, men det ser svært ud!

  De statsansattes forhandlere arbejder stadig for en overenskomstaftale efter orienterende møde i Forligsinstitutionen i dag. Men det ser svært ud, siger topforhandler Flemming Vinther.