38 ugers dagpenge – hvis Danmark fik Canadas konjunkturmodel

01/11/2012 16:32

AGENDA

I Canada er dagpengeperioden afhængig af konjunkturerne. En gennemsnitlig dansk lønmodtager ville få 38 ugers dagpenge i Canada med den nuværende ledighed i Danmark. Af Anna Kristin Møller

Mens danske vismænd i den seneste tid har diskuteret om dagpengeperioden skulle forlænges som følge af ledigheden, så ville en konjunkturafhængig dagpengeperiode formentlig ikke betyde, at danskerne ville få en længere dagpengeperiode end de nuværende 2 år. Hvis man ser på den canadiske model, hvor de har lang erfaring med at lade dagpengeperioden følge ledigheden, ville en dansk lønmodtager, der har arbejdet 37 timer om ugen igennem et helt år, som har holdt 6 ugers ferie og ikke har haft nogen sygedage have ret til 38 uger på dagpenge, hvis ledigheden er som nu.

I den canadiske model er hele dagpengesystemet hængt op på ledigheden på arbejdsmarkedet. Ikke kun hvor længe man kan være på dagpenge, men også genoptjeningsretten er ledighedsafhængig.

For at have ret til dagpenge skal man for det første have indbetalt til Employment Insurance under hele referenceperioden, som er de 52 uger. Og så må man ikke selv være skyld i sin ledighed, dvs. at man må ikke selv have sagt op, medmindre man har en rigtig god grund eller har et nyt job i vente.

Dagpengeperiodens længde svinger mellem 14 og 45 uger afhængig af hvor lang tid man har arbejdet i løbet af det sidste år og hvor høj ledigheden er.

Hvis ledigheden er på 8,1 pct., som den er i Danmark lige nu ifølge Eurostats Labour Force Survey, skal man minimum have arbejdet 595 timer i løbet af det seneste år for at have ret til dagpenge. Så har man ret til dagpenge i 18 uger.

Hvis man har arbejdet mere, f.eks. 840 timer i løbet af det seneste år, så venter der dagpenge i 22 uger. Og har man haft helt op til 1820 timers arbejde inden for samme periode, er man berettiget til 42 ugers dagpenge ved en ledighed på 8,1 pct. 1820 timers arbejde svarer til at en lønmodtager, som arbejder 37 timer om ugen, dropper 3 af sine ferieuger og i stedet nøjes med kun at holde 3 ugers ferie på et helt år.

Bliver ledigheden højere, forlænges perioden hvor man kan modtage dagpenge, og samtidig sænkes kravet til hvor meget man minimum skal have arbejdet for at være dagpengeberettiget. Dog skal man minimum have arbejdet 420 timer i løbet af et år.

Dagpengeperiodens længde er således stadig afhængig af hvor mange timers arbejde man har haft forinden. For at kunne

få dagpenge i den maksimale periode på 45 uger skal ledigheden mindst være 10 pct. og så forudsættes det, at man har arbejdet mindst 1820 timer i løbet af det seneste år.

Hvis man som en typisk dansk lønmodtager, der arbejder 37 timer om ugen, har 6 ugers ferie og ingen sygedage, skal have den fulde dagpengeperiode på 45 uger, vil ledigheden skulle op over 12 pct. for at have ret til den maksimale dagpengeperiode. En ledighedsprocent der er så høj at vi skal tilbage til starten af 1990’erne for at finde så mange ledige.

Og selv hvis ledigheden er på over 16 pct., så skal man have arbejdet 1330 timer for at kunne få dagpenge i 45 uger. Altså hvad der svarer til et deltidsjob på 29 timer om ugen med 6 ugers ferie.

http://agenda.da.dk/supershowdoc.asp?pid=20121101161020AKM

 

Mest Læste

Annonce