Bornholm fordobler sanktioner på et år

24/05/2012 07:29

AGENDA

På blot et år er andelen af bornholmske, jobklare kontanthjælpsmodtagere, der har fået en rådighedssanktion fordoblet. Også i andre kommuner er der store stigninger. Af Louise Jaaks Sletting

Mens der på landsplan er sket en beskeden stigning fra 2010 til 2011 i andelen af sanktionerede jobklare kontanthjælpsmodtagere, så har nogle kommuner strammet sanktionsskruen. I flere kommuner får op mod dobbelt så stor en andel en sanktion, hvis de ikke møder op til samtaler eller aktivering eller ikke er aktivt jobsøgende.
En af kommunerne er Bornholm, hvor 28,2 pct. af de jobklare kontanthjælpsmodtagere fik en rådighedssanktion i 2011. Det er næsten en fordobling siden 2010, hvor 14,4 pct. blev sanktioneret.
Jan Rasmussen, teamleder i Jobcenter Bornholm, forklarer, at jobcenteret har strammet op på procedurerne.
”Vi gjorde det ikke godt nok tidligere. Det er vi blevet bevidste om, og derfor har vi et større administrativt fokus på at sanktionere korrekt,” siger han.
Jobcenteret har organiseret sig, så det er de samme medarbejdere, der behandler sanktionssagerne både for kontanthjælps- og dagpengemodtagerne. Det har ført til at sagsbehandlingen er blevet mere ens, forklarer Jan Rasmussen:
”De medarbejdere, der tidligere var i den statslige Arbejdsformidling, var mere konsekvente i forhold til at vurdere rådighed. Nu har man lært af hinanden.”
Ifølge Jan Rasmussen skyldes stigningen også, at de ledige nu skal bekræfte at de er aktivt jobsøgende på Jobnet.dk hver 7. dag.
I Københavns Kommune er andelen af sanktionerede jobklare kontanthjælpsmodtagere steget stødt gennem de seneste år - fra 21,7 pct. i 2009 til 36,1 pct. i 2011.
Niels Gansted, chef i jobcenteret på Musvågevej, forklarer, at forvaltningen har sat fokus på sanktionerne, efter at de kunne se, at København lå lavt på området tidligere. Stigningen skyldes ifølge Niels Gansted, at de har omorganiseret indsatsen og derfor får øje på de ledige, der ikke møder op.
”Vi har oprettet en ny enhed, der tager sig af alle de negative sager. Det letter arbejdspresset på de medarbejdere, der oprindeligt sad med sagerne og vi undgår, at medarbejderne undlader at sanktionere på grund af sympati for de borgere, de har den daglige kontakt med. Nu er det en automatreaktion fra den nye enhed,” siger han.
Niels Gansted forklarer, at målet ikke er et højt sanktionsniveau.
”Vi vil hellere finde nye metoder til at borgerne møder op i stedet for at give dem sanktioner. Målet er at få borgerne til at ændre adfærd,” siger han.


Sanktionsbreve gik til forkert sted
I nabokommunen Frederiksberg har de også lavet en central sanktionsenhed for at rette op på et lavt sanktionsniveau.
”Vi blev klar over, at der var noget galt i begyndelsen af 2010, og derfor undersøgte vi området. Det viste sig, at en væsentlig del af sanktionsbrevene gik til en forkert afdeling og derfor blev håndteret forkert. Det betød, at sanktionerne blev forsinket eller forældede og det forklarer det lave niveau tidligere. Nu ligger vi på niveau med landsgennemsnittet og det er ifølge vores analyse også det rigtige niveau for kommunen,” siger jobcenterchef Johnny L. Madsen.
På Frederiksberg fik 16,8 pct. af de jobklare kontanthjælpsmodtagere sanktioner i 2009. Andelen steg til 19,5 pct. i 2010 og til 29,2 pct. i 2011.

Mest Læste

Annonce