De praktikpladssøgende bliver ældre

26/04/2012 07:36

AGENDA

På to år er andelen af praktikpladssøgende elever over 25 år steget fra ca. 21 pct. til over 28 pct. Den stigende andel ældre rammer de unges chancer for at få en praktikplads, mener flere fagfolk. Af Louise Jaaks Sletting


Der bliver flere ældre elever i praktikplads-køen på landets erhvervsuddannelser. Mens 21,1 pct. af de praktikpladssøgende i februar 2010 var 25 år eller derover, så er andelen nu steget til 28,4 pct. i februar 2012, viser tal fra Børne- og Undervisningsministeriet. Det betyder, at 2.650 ud af de godt 9.300 prak-tikpladssøgende i dag er 25 år eller derover.
Udviklingen skyldes ifølge flere fagfolk at lavkonjunkturen presser de ældre over 25 år i uddannelse, og det rammer de yngre elevers mulighed for at få en praktikplads.
Peter Damlund Koudahl, lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet, forklarer, at jo flere ældre over 25 år, der søger praktikplads, jo sværere bliver det for de unge.
”Det har den konsekvens, at de unge vil være længere tid om at finde praktikplads. Det skubber hele flowet i systemet, så alderen bliver skubbet i vejret,” siger han.
På Tech College Aalborg oplever skolen hvordan andelen af praktikpladssøgende over 25 år er steget og det er ifølge vicedirektør Keld Skovsgård en udfordring.
”Vi har fået en hel kundegruppe ekstra af ældre over 25 år. Det rammer de unge praktikpladssøgende og det hæmmer deres chancer for at få en praktikplads.
De ældre står generelt stærkere, fordi de ofte har erfaring og mere på CV’et. Samtidig kan de ældre typisk få merit for noget erhvervs-erfaring eller for fag de har taget tidligere. Ofte kan de også nøjes med korte praktikaftaler, som virksomhederne er mere tilbøjelige til at oprette i lavkonjunkturer,” siger Keld Skovsgård.
Han forklarer, at muligheden for merit er en stor drivkraft for de ældre praktikpladssøgende, der typisk søger mod uddannelse, som følge af lavkonjunkturen. Det er ofte ufaglærte med erhvervserfaring og folk, der er faldet fra uddannelsen tidligere, som nu går i gang igen.
Direktør i Danske Erhvervsskoler Lars Kunov frygter, at de unge fravælger erhvervsuddannelserne efter folkeskolen, hvis de skubbes bag i køen af de ældre.
”Det er et kæmpe problem, hvis en 17-årig elev ikke kan få en praktikplads, fordi vi har solgt pladserne til dem på 27 år. Det vil gøre, at de unge vælger erhvervsuddannelserne fra. Vi ser allerede et faldende søgetal, fordi de unge stemmer med fødderne,” siger han.
Ifølge Lars Kunov skyldes stigningen af ældre elever, at konjunkturerne presser flere i uddannelse og at kommunerne giver flere uddannelsespålæg til dem over 25 år.
”Der er en differentieret gruppe, hvor nogle er ufaglærte ledige, mens andre har store sociale problemer. Kommunerne skubber flere ind i erhvervsuddannelses-systemet, men det er ikke alle, der er uddannelsesparate og som hører hjemme på en erhvervsuddannelse,” siger han.
Peter Damlund Koudahl mener, at man skaber en opbevaringsanstalt, hvis kommu-nerne skubber unge kontanthjælpsmodtagere ind på erhvervsuddannelserne.
”Man presser kontanthjælpsmodtagerne ind under falske forudsætninger, for de vil aldrig få en praktikplads. Det er at stikke dem blår i øjnene. Derfor er det fuldstændig urimeligt at proppe dem ind i erhvervsuddannelsessystemet,” siger han.

Mest Læste

Annonce