Jobcenterchefer: Aktivering er bedre end sit rygte

24/08/2011 15:42

AGENDA

Omtalen af aktivering i medierne er negativ, og det er uberettiget. I det store hele fører aktiveringen til job, selv om den i et vist omfang fortrænger almindelige job, mener jobcentercheferne. Af David Elmer

”Enkelte eksempler på elendig aktivering skygger for de mange positive historier og succeser.” Sådan forklarer en jobcenterchef, hvorfor han synes, aktivering af ledige uberettiget beskrives meget negativt i medierne. Det sker i et rundspørge, Agenda har foretaget blandt jobcentercheferne.”Der er desværre eksempler på dårlig aktivering, og herunder kommuner som giver branchen et dårligt navn,” mener en anden. 91 procent af jobcentercheferne mener, at aktivering oftest bliver skildret som noget negativt, og 87 procent af dem mener, at den skildring generelt ikke er berettiget. ”Generelt mener jeg, at aktivering, både som opkvalificering og rådighedsafprøvende foranstaltning, er et gode,” siger en jobcenterchef.

Jobcentercheferne er også enige med sagkundskaben, når det gælder, hvilken aktiveringsform de helt generelt ville foretrække, hvis der var frit valg på alle hylder. Flere analyser har peget på jobtræning med løntilskud i en privat virksomhed som det suverænt mest effektive middel til at bringe en ledig i arbejde igen. Det mener jobcentercheferne er rigtigt. 71 procent peger på privat jobtræning som den foretrukne aktivering. Dernæst er privat virksomhedspraktik og voksenlærling at foretrække, mener jobcentercheferne. Til gengæld er der ingen, der peger på offentlig jobtræning med løntilskud eller offentlig virksomhedspraktik. Mange gør dog opmærksom på, at det er en generel betragtning. ”Valg af aktiveringsform beror på en konkret vurdering af den enkeltes behov og de muligheder, der findes på arbejdsmarkedet,” som en jobcenterchef svarer. ”Såfremt der er tale om brancheskift, vil jeg prioritere privat løntilskud. Hvis der ikke er tale om brancheskift, vil jeg prioritere privat virksomhedspraktik,” uddyber en anden.

Tilfredse ledige
I modsætning til billedet i medierne er de ledige rimeligt tilfredse med aktiveringen, er jobcenterchefernes indtryk. 70 procent af de adspurgte jobcenterchefer mener, at de ledige modtager aktivering overvejende positivt. Kun fem procent, svarende til to jobcenter-chefer, mener, de ledige er negative over for aktivering.
”Vi kan imidlertid tydeligt mærke, hvilken a-kasse den ledige er medlem af,” siger en jobcenterchef, der ellers generelt mener, at de ledige er overvejende positive. ”Det er ret forskelligt, hvordan der i det hele taget tages imod jobcenterets indsats. Nogen ser sig som uforskyldte i deres ledighedssituation, og at andre derfor må sørge for, at de atter får et job som det hidtidige,” nuancerer en jobcenterchef billedet.

Fortrænger ordinære job
Ifølge reglerne skal et løntilskudsjob gives til en ledig, der ikke ville være i stand til at finde et job selv. Og en arbejdsgiver må ikke skifte en ordinær ansat ud med én på løntilskud. Formålet er, at folk med et offentligt tilskud i ryggen ikke må fortrænge ordinært ansatte, da det vil forvride konkurrencen mellem virksomhederne.Men det sker ifølge jobcentercheferne alligevel i et vist omfang. Også selv om det rent faktisk er jobcentrenes pligt at sørge for, at det ikke sker. 88 procent af jobcentercheferne mener, at løntilskudsjob i ”nogen” eller ”ringe” grad fortrænger ordinære job. En enkelt jobcenterchef mener, at det sker ”ofte”. Det gør ifølge jobcentercheferne ikke den store forskel, om der er tale om private eller offentlige virksomheder. Om løntilskudsjob fortrænger ordinære job afhænger også af, hvilken ledig det drejer sig om, mener en anden. ”Ingen (fortrængning, red.), når det gives til langtidsledige. Gives det til ledige med under et års ledighed, er sagen en anden.” Og ”tendensen er stigende,” kommenterer en tredje.

 


 

Mest Læste

Annonce