Nødråb: Flere ukvalificerede erhvervsskoleelever skræmmer de stærke væk

10/05/2012 07:33

AGENDA

Flere erhvervsskoler er bekymrede for, at flere ukvalificerede unge presses ind på erhvervsuddannelserne. De ukvalificerede elever vil falde fra igen, hvis der ikke ydes en særlig indsats, og de skræmmer de stærke elever væk, lyder det. Af Louise Jaaks Sletting

Skal erhvervsuddannelserne uddanne dygtige håndværkere eller løse sociale problemer med ukvalificerede unge? Flere skoler råber nu vagt i gevær og opfordrer til en debat om, hvordan man håndterer udfordringen.
Eva Hofman-Bang, direktør på CPH West, forklarer, at flere års fokus på at 95 pct. af de unge skal have en ungdomsuddannelse har medført, at erhvervsskolerne i dag tager en stadig større del af de svage elever.
”Der kommer allerede for mange svage elever ind. Vi kan godt håndtere dem, men det påvirker, at de stærke fravælger erhvervsuddannelserne. Vi er på vej til, at erhvervsuddannelserne bliver noget andet, end det var tiltænkt, for de mange svage elever skræmmer de stærke elever væk. Det er problematisk, for så får vi ikke uddannet dygtige faglærte,” siger hun.
Eva Hofman-Bang forklarer, at det kræver en række tiltag og særlige forløb at rumme de svage elever, der både har faglige og sociale problemer. CPH West har f.eks. sat ind med mentorordninger, psykologhjælp, socialpædagoger og niveaudeling.
Jobcentrene skubber også flere 25-30-årige ledige ind på erhvervsuddannelserne, hvoraf en stor del er socialt svage, forklarer Eva Hofman-Bang og uddyber:
”Hvis man skubber flere svage ind på erhvervsuddannelserne, vil problemet vokse, da det vil skræmme endnu flere af de stærke elever væk. Derfor skal vi have fokus på udfordringen, så vi ikke gør vores problemer værre. Vi må se realistisk på det, ellers ender vi med at udvande formålet med en faglig uddannelse. Der kommer flere svage og umotiverede elever, og det skaber en dårlig tendens, hvor de kommer til at dominere uddannelsen. I stedet bør den stærke faglighed være dominerende.”
Keld Skovsgård, vicedirektør på Tech College Aalborg, forklarer, at erhvervsuddannelserne i dag er tvunget til at løse et socialt problem med ukvalificerede unge.
”Erhvervsuddannelserne en blevet en skraldespand for de ressourcesvage elever, og det er med til at devaluere skolernes image, så de ressourcestærke elever fravælger erhvervsuddannelserne,” siger han.
Keld Skovsgård mener, at der er behov for at tage en debat om, hvor de ukvalificerede skal placeres i uddannelsessystemet.
”Som det er nu, kører vi en trojansk hest ind i systemet, hvor de ukvalificerede unge begynder på alle mulige retninger. Vi er nødt til at tage en åben debat om, hvor de skal hen for at blive uddannelsesparate. Vi hjælper selvfølgelig gerne, men det skal være en anden struktur end i dag,” siger han.
Keld Skovsgård og Eva Hofman-Bang mener begge, at man bør opkvalificere de svage elever inden de begynder på en erhvervsuddannelse.
Martin D. Munk, professor ved Aalborg Universitet, har forsket i hvad der sker, når flere unge presses ind i uddannelse. Han forklarer, at mange ender på erhvervsuddannelserne og at en stor del falder fra igen.
”De ordinære erhvervsuddannelser er ikke gearet til at rumme de elever, der bliver presset ind i systemet, bl.a. som følge af en øget aktiveringsindsats. Man er nødt til at lave en ekstra indsats over for de her unge, hvis ikke de skal falde fra. F.eks. kan de allerede nu bruge længere tid på de enkelte forløb,” siger han.
Når flere presses ind, er det yderligere med til at forværre erhvervsuddannelsernes image, fordi de stærke elever vil vælge erhvervsskolerne fra, ifølge forskeren.
”Det giver bagslag, for man kan ikke uddanne gode håndværkere, hvis de dygtige elever ikke vil søge ind. Erhvervsskolerne har i dag en dobbelt rolle med både at tage sig af svage elever og uddanne faglærte. Det er problematisk og en svær balancegang,” siger Martin D. Munk.

Mest Læste

Annonce