Svenske kommuner udliciterer velfærd

08/09/2011 08:20

AGENDA

I Danmark har kommunerne været tilbageholdende med at overgive opgaver som ældrepleje og børnepasning til private hænder. I Sverige sker det langt mere. Af Christian Skov

Når man som borger i Vellinge Kommune syd for Malmø modtager ældrepleje, er det helt sikkert, at medarbejderen, der tager sig af dig, ikke er ansat af kommunen. I Vellinge er ældreplejen nemlig fuldt udliciteret. Og kommunen er en af de førende i Sverige, når det gælder udlicitering.
Men også i resten af Sverige udliciterer man på velfærdsområder som ældrepleje og daginstitutioner. I 2010 gik 18,9 procent af de svenske kommuners udgifter på det pædagogiske område og 17,2 procent på pleje og omsorg til private leverandører.
Han fortæller, at når de konkurrenceudsætter de offentlige ydelser, fremmes effektiviteten, og kommunen kan derfor spare penge på at udlicitere, og hans råd til sine danske kolleger er klart: ”I skal ikke være bange for at prøve udlicitering af velfærdsydelser. Kommunen har stadig styring gennem kravene til de private virksomheder, der overtager driften. Kommunen betaler, så det er også kommunen, der bestemmer.”
 

Ifølge forsker ved AKF, Ole Helby Petersen, har man traditionelt udliciteret forskellige opgaver i de to lande. Hvor det i Danmark mest er på de tekniske områder som rengøring og affaldshåndtering, har man i Sverige større tradition for at udlicitere de mere bløde opgaver som ældrepleje og daginstitutioner.
”I Danmark har man haft en opfattelse af, at de bløde områder skal håndteres af det offentlige. Desuden er det nemmere at måle, om de tekniske opgaver bliver udført tilfredsstillende. Det kan være svært på de bløde opgaver,” forklarer han.

Jammerbugt fører an i Danmark
Jammerbugt Kommune i Nordjylland er en af de kommuner i landet, der udliciterer mest. Senest har man udliciteret al madlavning til ældre i kommunen. Ifølge borgmester Mogens Gade kan kommunen alene på den post spare seks millioner kroner, selvom de har sat samme krav til kvaliteten af maden fra den private leverandør som hidtil hos den kommunale.
”Det er ikke sådan, at vi har sat brugerne på smalkost for at spare penge,” siger han. Han mener, at der udover besparelserne også er den fordel ved udlicitering, at man ’slipper’ for rollen som arbejdsgiver.
”Når budgetterne skal holdes, er det nemmere at have en aftale med en privat leverandør, og så er det op til den private arbejdsgiver at få det til at gå op. Så man slipper for de uforudsete udfordringer med langtidssyge medarbejdere eller investeringer i gryder og pander,” siger han.
Han er dog tilbageholdende med at udlicitere på de bløde områder.
”I den personlige pleje mener jeg, at vi har en basisydelse, som vi i kommunen løser bedst,” siger han.
Ole Helby Petersen, peger på, at der mangler et marked i Danmark for private leverandører af for eksempel ældrepleje og hjemmehjælp.
”Kommunerne mangler private leverandører, de kan udlicitere til. Men modsat kommer der ikke private leverandører, før kommunerne begynder at udlicitere på området,” siger han.

 

Mest Læste

Annonce