Alt for mange udbud i sommerferien

Velfærd

10/07/2014 14:27

Jesper Brønnum

Udbud midt i sommerferien giver dårlig konkurrence. Dansk Erhverv opfordrer de offentlige ordregivere til at blive bedre til at planlægge deres udbud, til gavn for både det offentlige og det private erhvervsliv.
Det offentlige holder i disse uger ferie. Men lige før de smuttede, nåede de at annoncere en masse udbud – det blev til i alt 217 udbud i de to første uger af skolernes sommerferie i 2014. Samtidig har de lagt fristen for afgivelse af tilbud i sommerferien. Det tvinger de private virksomheder til at hoppe i arbejdstøjet, mens det offentlige holder fri. En uheldig situation, mener Dansk Erhverv.   ”Det offentlige får mest muligt for pengene, hvis de planlægger klogt, og der må man bare sige, at det at lægge et udbud midt i sommerferien simpelthen er dårlig planlægning. For de private virksomheder betyder det, at de kan få vanskeligt ved at få fx nøglemedarbejdere med ind over udarbejdelsen af tilbuddet, fordi de oftest holder ferie i skolernes sommerferieperiode. Og det resulterer altså i sidste ende desværre i dårligere tilbud til det offentlige,” siger Louise Høgh, advokat for offentligt-privat samarbejde i Dansk Erhverv.   Ud af de 217 udbud, der er sat i gang i skolernes sommerferie har mere end 60 pct. en yderst uhensigtsmæssig svarfrist. Kun 39 pct. af udbuddene giver det, som Dansk Erhverv anser som en acceptabel frist for virksomhederne, dvs. en frist der ligger minimum en uge efter sommerferien er slut. ”Det undrer meget mig, at man presser så mange udbud igennem i denne periode. Selvfølgelig kan der være hastesager, som man ikke kan planlægge. Men jeg tror næppe, at 61 pct. er udtryk for hastesager. Eksempelvis er det næppe en hastesag at indkøbe snerydningsydelser i august måned,” siger Louise Høgh og fortsætter:  ”Det ville generelt være god udbudskultur at holde udbud væk fra sommerferien. Når et udbud lanceres og har tilbudsfrist i sommerferien, sender det et signal om, at man jo rent faktisk er ligeglad med at få de bedste tilbud fra private virksomheder ind. Det fordrer desværre ikke ligefrem et godt samarbejde.”   Udbud og væsentlige ændringer af udbud annonceret i de 2. første uger af skolernes sommerferie (uge 26-27, 2014)   Antal udbud i alt                                  217 Frist i skolernes sommerferie:        87 (40%) Frist i ugen efter sommerferie         46 (21%) Acceptabel frist en uge efter  skolernes sommerferie                    84 (39 %)   Kilde: udbud.dk samt Dansk Erhvervs egne beregninger   Opgørelsen er lavet med afsæt i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udbudsportal, udbud.dk, og omfatter udbud eller væsentlige ændringer til igangværende udbud, der er annonceret i ugen op til skolernes sommerferie og første uge af sommerferien (dvs. uge 26-27) og som har frist for tilbud i sommerferien eller ugen efter sommerferien slutter.   Til sammenligning var 36 pct. af samtlige udbud annonceret i uge 26 og 27 indenfor den ”acceptable” frist efter sommerferien i 2013.   To konkrete eksempler fra uge 27 i 2014   Et eksempel er snerydning for Københavns Kommune. Udbuddet blev offentliggjort lørdag den 5. juli 2014, så med mindre at tilbudsgiverne holdte øje med udbud over weekenden i deres sommerferie, ville de først få kendskab til udbuddet mandag den 7. juli 2014. Tilbudsfristen udløber den 1. august 2014 – altså havde leverandørerne fire uger til at afgive anmodning om prækvalifikation midt i sommerferien på en opgave – snerydning – som man vel godt kan tillade sig at sige ikke er en hastesag i august måned.   Et andet eksempel er Svendborg Kommunes indkøb af Effektdioder eller solceller. Kommunen foretog ændringer i udbuddet, som blev offentliggjort lørdag den 5. juli 2014, så tilbudsgiverne igen først fik kendskab med udbuddet mandag den 7. juli 2014. Fristen for afgivelse af et endeligt tilbud er to dage senere, altså den 9. juli 2014. Leverandørerne har altså alene to dage til at tilpasse sit tilbud, og det vel og mærke midt i sommerferien.   Fakta om data Opgørelsen bygger på dataudtræk for uge 26 og 27 af annoncer af udbud og meddelelser om væsentlige ændringer til igangværende udbud fra www.udbud.dk, som er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udbudsportal. Pr. 1. april 2012 har alle ordregivere være forpligtet til at benytte www.udbud.dk, når de annoncerer indkøb af varer og tjenesteydelser omfattet af tilbudslovens annonceringspligt, ligeledes offentliggøres alle danske EU-udbud på hjemmesiden. Pligten følger af bekendtgørelse om ordregiveres annoncering af offentlige vare-og tjenesteydelseskontrakter på den centrale udbudsplatform.    For yderligere oplysninger kontakt advokat for offentlig-privat samarbejde i Dansk Erhverv, Louise Høgh på tlf. 4144 9004, 

 

Mest Læste

Annonce