Brug for effektive offentlige indkøb og reducering af sygefravær

09/11/2010 15:03

Jesper Brønnum

Plads til forbedringer Regeringens finanslovsforslag for 2011 cementerer behovet for at sikre mere effektivitet og kvalitet i de offentlige velfærdsopgaver - bl.a. effektive indkøb og reducering af det offentlige sygefravær. Men i Dansk Erhverv ser vi to yderligere områder, hvor der er klar plads til forbedringer: Tænk på tværs

For det første kan vi få nye løsninger i spil ved at tænke på tværs af fagområder og traditionelle bureaukratiske budgetlinjer. Tag sundhed og forebyggelsesområdet som eksempel: En borger har været ude for en ulykke, skal i genoptræning og står derfor overfor ændringer i sit aktive arbejdsliv. I dag vil han typisk først falde ind under kassen ”hjælp til at komme i job”, når han er færdig med den anden kasse ”genoptræning”. Men hvorfor ikke tænke på tværs af kasserne og koble arbejdsmarkedsafklaring og genoptræning? Det vil alt andet lige spare kommunerne ressourcer og give et kvalitativt mere sammenhængende forløb for borgeren?

Selvejende aktører skal indtænkes i offentlige opgaveløsning

For det andet skal vi også blive langt bedre til at indtænke selvejende aktører i den offentlige opgaveløsning - de er nøglebrikker i velfærdspuslespillet og afgørende for at løse nogen af de udfordringer, der venter i nærmeste fremtid.

Det kræver dog en betydelig forbedring af rammevilkårene for de virksomheder – private som selvejende - der opererer på velfærdsområdet, og en åben debat om, hvorvidt konkurrencen med det offentlige reelt sker på lige vilkår.

Kommunerne kan gøre mere

Kommunerne kunne gøre langt mere for at understøtte de private/selvejende initiativer, der rent faktisk viser sig ofte at have højere medarbejder- og brugertilfredshed end offentlige tilbud. Et godt sted at starte kunne være på daginstitutionsområdet, hvor der netop nu sker store reformer. Det kan undre, at kommunerne generelt ikke har en større interesse i alternativer til store kommunale daginstitutionsmiljøer f.eks. private eller selvejende netværk. Tværtimod lukker hvert år mellem 50 og 100 selvejende daginstitutioner som følge af kommunale beslutninger.

Klar målsætning om højere andel af private aktører
Vi har en generel målsætning for konkurrenceudsættelse i kommunerne. Hvorfor ikke indføre en klar målsætning for andelen af private og selvejende aktører på velfærdsområdet? Til sammenligning har man allerede i Norge en implementeret politik om, at 50 procent af alle daginstitutioner skal være ikke-offentlige.

Dansk Erhverv

september 2010

Mest Læste

Annonce