Gode takter i regeringens nye sundhedsudspil

Politik

13/05/2013 11:19

Jesper Brønnum

Gode takter i nyt sundhedsudspil Sundhedsminister Astrid Krags nye sundhedsudspil sætter fokus på mange af sundhedsvæsenets udfordringer. Det glæder erhvervsorganisationen Dansk Erhverv.

Især ministerens ønske om nationale mål for danskernes sundhed, fokus på bedre vilkår for psykiatriske patienter og en bedre genoptræningsindsats er længe ventede initiativer. Dog er der i meget begrænset omfang fokus på det offentlige private samarbejde, der kan bringe regeringens mål om mere sundhed for pengene i hus.

”Der er mange godt takter i sundhedsminister Astrid Krags ny sundhedsudspil”, siger sundhedspolitisk chef i Dansk Erhverv Martin Koch Pedersen og uddyber: ”Det er rigtig positivt med fem nationale sundhedsaftaler med en i hver region, der samler sundhedsindsatserne på tværs af kommuner og regioner i stedet for i dag, hvor vi har 98 sundhedsaftaler, der stritter i hver sin retning. Med en ensretning af sundhedsaftalerne kan sundhedsvæsenets aktører i langt højere grad trække i samme retning, og det giver alt andet lige større mulighed for at løfte sundhedsindsatsen over for danskerne.”

Nationale mål er godt nyt

Dansk Erhverv er ligeledes godt tilfreds med ministerens ønske om nationale mål for danskernes udvikling i sundhed og øget fokus på partnerskabet til at realisere disse mål. Der er mange muligheder i tætte og forpligtende partnerskaber, vurderer organisationen. ”Når det gælder om at øge danskernes sundhed og sikre mange flere gode leveår, så har erhvervslivet og de private leverandører af sundhedsydelser samme mål som ministeren. Private sundhedsaktører og erhvervslivet generelt er klar til at indgå i samarbejde med kommuner og regioner om både den borgerrettede forebyggelse og medarbejdernes sundhed på arbejdspladserne. Det er helt nødvendigt, hvis vi skal være aktive på arbejdsmarkedet længere, end vi er det i dag,” siger sundhedspolitisk chef Martin Koch Pedersen og fortsætter: ”Vi skal i Danmark lære at se og prioritere sundhed og sunde medarbejdere på samme måde som for eksempel efteruddannelse af medarbejderne. Sunde medarbejdere er et konkurrenceparameter for danske virksomheder og ved at øge medarbejderne robusthed kan vi styrke både produktivitet og konkurrenceevnen.”

Brug for at styrke offentligt-privat samarbejde

Regeringen ønsker en bedre anvendelse af ressourcerne ved at prioritere bedre og hurtigere behandling. Det støtter Dansk Erhverv. Regeringen kan med fordel sikre en mere effektiv ressourceanvendelse på sundhedsområdet ved at styrke det offentlige private samarbejde. Også regeringens ønske om at ligestille det psykiatriske område med det somatiske med at indføre en ret til udredning og behandling er positivt.

Men skal initiativet skal lykkes er der ifølge Dansk Erhverv brug for et endnu tættere samarbejde mellem offentlige og private aktører. Dansk Erhverv har foreslået at indføre en genoptræningsgaranti, således at borgerne frit kan vælge en privat leverandør af genoptræning, hvis kommunen ikke kan sikre hurtigt igangsættelse af genoptræning. Opgørelser fra Sundhedsstyrelsen viser, at kommuner i 2012 i gennemsnit var 28 dage om igangsættelse af almen ambulant genoptræning. Den kommune med kortest ventetid tilbød genoptræning efter 10 dage, mens den kommune med den længste ventetid først igangsatte genoptræning efter 54 dage.

”En lang ventetid til genoptræning er ikke hensigtsmæssig for borgerne og kan være medvirkende til, at en operation ikke bliver så succesfuld, som den kunne have været ved hurtig igangsættelse af genoptræning. Der er derfor en kæmpe ressourcespil ved lang ventetid for igangsættelse af genoptræning alene i form af øgede sygedage. Dertil kommer virksomhedernes produktivitetsstab ved, at medarbejderen ikke er på arbejde,” forklarer sundhedspolitisk chef Martin Koch Pedersen.

Dansk Erhverv hæfter sig også ved budskabet om en samlet national plan for digitaliseringsstrategi. ”Det er helt nødvendigt for, at sundhedsvæsenet for alvor kan opnå gevinster ved digitalisering”, slutter sundhedspolitisk chef Martin Koch Pedersen. For yderligere information kontakt Martin Koch Pedersen på mobil 2512 9666.

Mest Læste

Annonce