Hvad blev der af det frie valg?

04/04/2011 12:37

Jesper Brønnum

I debatten om brug af private aktører på velfærdsområdet fylder besparelser og laveste pris meget. Det er naturligvis vigtigt, at vi er bevidste om, hvordan vi bruger de offentlige ressourcer mest effektivt - særligt i en tid, hvor der er et enormt pres på den danske velfærd.

Også derfor foreslog regeringen for nylig at puste nyt liv i fritvalgs-ordningen, hvor kun 5 pct. af den personlige pleje varetages af ikke-offentlige leverandører på trods af, at ordningen har en del år på bagen. Den efterfølgende debat handlede om tvang af flere private aktører på velfærdsområdet, og det bagvedliggende motiv om mere frit valg blev desværre fuldstændigt glemt.
 

Inddragelse af private aktører handler i høj grad også om at få nye og bedre løsninger i spil og udfordre den offentlige måde at gøre tingene på - det er rent faktisk herigennem, at vi historisk har sikret en væsentlig udvikling i kvaliteten af vores velfærdsopgaver.
 

For det handler også om mangfoldighed. Det er vigtigt at huske, når debatten raser. Vi er ikke alle sammen ens, og vi har helt forskellige behov og værdier, som sagtens kan blive tilgodeset, hvis flere ikke-offentlige aktører inddrages i velfærdsopgaverne.

En fantastisk mulighed
Derfor skal vi have alle virksomheder på banen - private såvel som selvejende og frivillige - netop fordi de kan løse opgaven anderledes end det offentlige. Her er en fantastisk mulighed for at skabe merværdi for den enkelte borger, så han eller hun reelt har et valg, når der skal vælges daginstitution eller leverandør af personlig pleje.
 

Det er en kortsigtet løsning at erstatte et offentligt monopol med et privat. Derfor skal vi ikke udelukkende satse på helt store private aktører. Vi skal også have flere af de små og mellemstore virksomheder i spil.
 

I jagten på besparelser ved at konkurrenceudsætte skal vi ikke glemme, at inddragelse af ikkeoffentlige aktører i høj grad også handler om at få mere kvalitet og udvikling i opgaveløsningen samt at sikre et alternativ til en kommunaliseret ensretning af opgaver.
 

Mest Læste

Annonce