Indfør frit valg på genoptræning

Velfærd

23/10/2013 10:11

Jesper Brønnum

Kun hver tredje kommune lever op til anbefalingen om højest en uges ventetid på genoptræning, viser ny undersøgelse. Dansk Erhverv opfordrer til, at der indføres frit valg på genoptræningsområdet for at komme problemet til livs.

Hvis du vil have hurtig genoptræning, gælder det om at bo i den rigtige kommune. Ifølge en ny undersøgelse, som omtales i medierne i dag, er det nemlig kun hver tredje kommune, der lever op til anbefalingen om højst en uges ventetid på genoptræning, og det er for dårligt, mener Dansk Erhverv.

”Lang ventetid på genoptræning reducerer effekten af for eksempel en operation og kan være medvirkende årsag til, at ældre borgere mister styrke og dermed mulighed for at komme tilbage til det liv, de havde før en indlæggelse. Og mennesker i den arbejdsduelige alder kommer til at stå på venteliste i stedet for at komme hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet. Det er frygteligt dyrt for samfundet,” siger sundhedspolitisk chef i Dansk Erhverv, Martin Koch Pedersen.

Frit valg kan reducere ventelister
Dansk Erhverv støtter derfor op om Ældre Sagen, Dansk Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer kritik af kommunerne langsommelige igangsættelse af genoptræning.

”Problemet er ikke nyt, og regeringen har lovet bod og bedring, uden at ventetiden har flyttet sig. Også regeringens revision af kommunalreformen påpeger problemet, men alligevel er der intet sket,” siger han.

”Vi foreslår, at der indføres frit valg på genoptræningsområdet på samme måde, som vi har frit valg, når det gælder hjemmepleje. Det betyder, at borgerne kan vælge mellem kommunens genoptræningstilbud eller et af kommunen godkendt privat tilbud. Det giver borgeren frihed og mulighed for at tage kontrol over eget liv, og ventelisterne reduceres,” siger Martin Koch Pedersen.

Mest Læste

Annonce