Mere frihed på det sociale område

22/06/2011 10:24

Jesper Brønnum

Private aktører på det sociale område har indtil for ganske nyligt ikke måttet tjene penge på deres arbejde. En uhensigtsmæssig paragraf i retssikkerhedsloven har i praksis betydet, at for eksempel botilbud- og opholdssteder har måttet danse på en økonomisk knivsæg, fordi de ikke har kunnet administrere et overskud.

Det er heldigvis et overstået kapitel nu. For på den sidste dag i maj besluttede et flertal i Folketinget at give større selvbestemmelse til ikke-offentlige aktører på det sociale område.

Den beslutning hilser Dansk Erhverv velkommen efter devisen: Så langt så godt. Vi har længe arbejdet for en ændring af restsikkerhedsloven, så private aktører på det sociale område selv kan beslutte, hvad et evt. overskud skal bruges til.

Mange private botilbud og opholdssteder har på grund af den måde loven er tolket haft svært ved at lave en effektiv og bæredygtig økonomisk planlægning. De mange krav til driften og økonomisk styring ned i mindste detalje fra kommunernes side har spændt ben for pædagogisk og organisatorisk udvikling.

Den politiske aftale forbedrer nye private aktørers muligheder for at komme i spil, men den giver også nuværende aktører bedre vilkår at arbejde under. Med en formel lovændring kan vi gå i gang med en mere hensigtsmæssige praksis, så fokus er på at opnå pædagogiske gode resultater og ikke nidkær budgetkontrol.

Det er helt klart et skridt i den rigtige retning, da systemet langt fra har støttet ikke-offentlige aktørers eksistens på det sociale område. Vi har en lang række af private og selvejende virksomheder med særlige værdiggrundlag, som er med til at løse de offentlige velfærdsopgaver. De virksomheder har brug for ordentlige rammer at drive virksomhed under. Nu er vi klar til næste skridt - en ændring af tilsyn og godkendelsesprocedurer på området.

Mest Læste

Annonce