Ødelæggende korstog mod udbud

Politik

08/11/2011 14:29

Jesper Brønnum

Enhedslisten vil som led i finanslovsforhandlingerne frigøre kommunerne for en aftale med regeringen om at fremme konkurrence om løsning af offentlige velfærdsopgaver. Enhedslisten skaber fejlagtigt det billede, at der er tale om tvang. Men det er i virkeligheden en frivillig aftale, hvor udgangspunktet er en pragmatisk holdning til konkurrence – og at kommunerne selv kan se ideen i at øge konkurrencen.

”Pointen er, at kommunerne konkurrenceudsætter, fordi det skaber gode effekter. Bedre økonomi, innovation og god kvalitet. Det betyder jo, at vi i sidste ende får mere velfærd for pengene,” siger Jakob Scharff, chef for offentlig-privat samarbejde i Dansk Erhverv.

”Enhedslisten udmelding er jo dybest set et unuanceret angreb på de mange gode offentlig-private samarbejder, der hver dag skaber værdi for borgerne,” tilføjer han.

Forudsætning for investering i nye serviceløsninger og velfærdsteknologi
Resultatet af den frivillige tilgang har været en positiv udvikling, hvor andelen af opgaver, der skabes konkurrence om, er steget fra ca. 20 pct. til 26 pct. i 2010.

”Klare mål for konkurrenceudsættelsen er en forudsætning for, at erhvervslivet investerer i nye innovative servicekoncepter og ny velfærdsteknologi. Hvis regeringen vil noget med innovation og vækst, så nytter det ikke at rulle målsætningerne tilbage. Fremtidens velfærdsløsninger skal langt hen ad vejen skabes i tæt offentlig-privat samarbejde,” siger Jakob Scharff, Dansk Erhverv.

Gode erfaringer med frivillige aftaler
Der har de seneste år været gode erfaringer med en frivillig aftale om at øge konkurrenceudsættelsen, hvor kommunerne har øget andelen af opgaver, som sendes i udbud. Aftalen er frivillig og har en pragmatisk tilgang til konkurrenceudsættelsen. Det betyder bl.a., at der bliver målt på, hvor mange opgaver, der bliver sendt i udbud så også de udbud, hvor kommunen selv vinder, tæller med.

”Det vigtige er, at opgaverne kommer i åben konkurrence. Aftalen med kommuner har vist sig som et godt instrument til at fremme den udvikling,” siger Jakob Scharff.
 

Mest Læste

Annonce