Offentlig-privat samarbejde = effektivisering, vækst og innovation

31/01/2012 12:49

Jesper Brønnum

Presset på den offentlige økonomi er gigantisk. Der skal prioriteres og effektiviseres for milliarder. Der skal udvikles velfærdsteknologi, som kan erstatte dyr arbejdskraft. Der skal opfindes nye koncepter, som gentænker velfærden. Det er lige præcis her, at konkurrencen og private leverandørers fokus på omkostninger og innovation kan hjælpe den offentlige sektor med at skabe resultater.

Og hvis man er i tvivl om, at konkurrence batter, så tjek selv erfaringerne på KL’s og regeringens fælles videnportal om udbud, Udbudsportalen.dk. Her er effekterne af stakkevis af udbud dokumenteret. De typiske økonomiske gevinster ligger i størrelsesordenen 10-15 procent. Oveni det kommer den innovation og øgede kvalitet som ofte også følger med.

Visionen må være, at vi som samfund slipper det fulde potentiale løs for at sikre den nødvendige effektivisering – og sikre, at innovation ikke bliver til skåltale-snak. Vi står i en tid, hvor der ikke er råd til at fastholde det gamle dogme om, at velfærdsopgaver løses bedst af en offentlig ansat. Vi må se med åbne øjne på, hvordan vi får mest for pengene - og en ting er helt sikkert: For borgeren er god service til en konkurrencedygtig pris det eneste, som tæller.

Så hvad skal der til? Vi er i Dansk Erhverv overbevist om, at regering, kommuner, regioner og erhvervsliv må tage et fælles ansvar for at handle nu. Den nye regering har taget de første skridt med bl.a. forslag om intelligent offentligt indkøb. Men der skal mere til end forsøgsprojekter.

For det første har regeringen en vigtig opgave med at sætte klare politiske mål for at øge konkurrencen om offentlige serviceopgaver. Frem til 2010 har netop politiske mål for kommunerne være med til at sikre, at der er blevet udbudt flere opgaver til en øget værdi af over 15 mia. kr. om året. Det er positivt – og man kan ikke andet end at give ros til kommunerne for deres indsats.

Men udviklingen skal fortsætte, og der skal sættes nye klare mål for stat, regioner og kommuner for de kommende år. Nøglen til de positive kommunale resultater skal bl.a. findes i den pragmatiske tilgang, som blev valg. Målet var øget konkurrence, ikke udlicitering. Konkret betyder det, at det offentlige selv kan byde med – og hvis de kan slå private leverandører, så har de fortjent at beholde opgave. Det var også vigtigt at målet gjaldt for kommuner under ét, og at hver kommune havde muligheder for at prioritere, hvilke områder der skal udsættes for konkurrence.

For det andet har vi brug for, at man lokalt drøfter og beslutter, hvor det giver bedst mening at udbyde nye opgaver. Den tilgang ligger langt fra den udbudstvang, som nogle politikere taler om. Det skal være op til den enkelte kommune at beslutte, hvilke projekter der skal sættes i gang, og hvordan det skal gøres. Vi tror i Dansk Erhverv på, at lokalt ejerskab giver de bedste resultater. Men det er helt afgørende, at hver kommune, region og statslig myndighed tager en fordomsfri debat, der resulterer i konkrete beslutninger.

For det tredje har vi brug for at slippe innovationen løs i det offentlig-private samarbejde. De private leverandører skal udfordres på at nytænke arbejdsformer, ydelser og ny teknologi. Der er heldigvis gode eksempler på, hvordan det kan gøres i praksis. Fx har Syddjurs Kommune i et partnerskabsprojekt om et plejecenter inviteret de private leverandører til at give konkrete bud på innovation, kvalitetsudvikling og økonomisk optimering. Men et enkelt projekt her og der gør det ikke. Vi savner som erhvervsliv en samlet strategi – og vi vil til gengæld gøre alt for at byde ind med nye løsninger.
For det fjerde har vi brug for at fjerne bureaukratiet fra offentlig-privat samarbejde. Der bliver brugt alt for mange ressourcer på juridiske deltaljer – og alt for lidt på det, som det hele handler om: Effektivisering, kvalitet og innovation.

Derfor har vi brug for nye og mere fleksible EU-udbudsregler, hvor der er langt mere albuerum til dialog. Det vil sænke omkostningerne for både offentlige og private. Og der er alt for lidt plads til gode ideer. Vi støtter i Dansk Erhverv – sammen med bl.a. KL og Danske Regioner - fuldt ud op om en gennemgribende revision af EU’s udbudsdirektiver.

Mest Læste

Annonce