Opret en ny enhed for velfærd

14/03/2011 14:46

Jesper Brønnum

Der er udbredt enighed om, at vi skal tænke kreativt i de kommende årtier, hvis vi skal imødekomme det pres, der er på vores velfærd. Alligevel er det stadig det offentlige, der løfter langt de fleste af vores velfærdsopgaver. Og selvom der politisk er stigende fokus på at inddrage private aktører, så er der ét segment, som for ofte bliver overset, når talen falder på offentlig-privat samarbejde.


Det drejer sig om de frivillige, selvejende og socialøkonomiske virksomheder. Her har vi at gøre med aktører, der kunne skabe en betydelig merværdi på velfærdsområdet ved at sikre en reel mangfoldighed i opgaveløsningen. Men de får ikke lov.
 
Kommuner med mange kasketter

For offentlige virksomheder har langt bedre vilkår end ikke-offentlige, og det er vanskeligt at komme ind på markedet og agere på det som selvejende eller privat aktør. Flere ikke-offentlige aktører har en oplevelse af at være retsløse overfor den offentlige myndighed.
 

For eksempel spiller kommunerne mange forskellige roller i relation til ikke-offentlige aktører på velfærdsområdet. De fungerer som godkendelsesmyndighed, tilsynsførende, kunde og konkurrent på én og samme tid, og det giver det offentlige en privilegeret og til tider monopollignende position. Samtidig er det en forudsætning for lige og fair konkurrence, at der eksisterer en nogenlunde prisgennemsigtighed - og det gør der ikke i dag.
 

Innovationen i fare

Det er med andre ord nødvendigt at forbedre den måde, vi regulerer samarbejdet med de virksomheder, der opererer på velfærdsområdet. Ellers risikerer vi som samfund at gå glip at den betydelige innovation og udviklingskraft, som eksisterer hos de selvejende institutioner.
Dansk Erhverv forslår derfor, at der bliver oprettet en ny enhed med kompetencer på velfærdsområdet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
 

Enheden skal for det første sikre, at der udvikles et velfungerende klagenævn for de private og non profit-leverandørerne på velfærdsområdet. Man kunne eventuelt indføre en særskilt ombudsmand.

For det andet er det afgørende, at der sker en overvågning af prisdannelsen på markedet - fx via udvikling af en ny samlet kontoplan for kommunerne, der sikrer prisgennemsigtigheden i forhold til de forskellige ydelser.
 

For det tredje bør det være enhedens opgave at monitorere tilsyn og godkendelser på velfærdsområdet.
 

Og sidst, men ikke mindst skal enheden udvikle konkrete forslag til forbedring af konkurrencen på velfærdsområdet.
 

Bekyt det ikke-offentlige engagement

Selvejende, frivillige og socialøkonomiske aktører er uundværlige for at sikre nye løsninger og en kontinuerlig fornyelse af vores velfærdsydelser. Vi er afhængige af den viden og det engagement, der tilføres fra ikke-offentlige aktører.

En ny enhed med fokus på konkurrencen på velfærdsområdet er et væsentligt element i, at vi også fremadrettet kan sikre en kvalitativ forbedring og udvikling af vores velfærdssamfund.
 

Mest Læste

Annonce