Rammeaftaler er ingen universalløsning

Politik

14/06/2011 11:01

Jesper Brønnum

En ny rapport fra Udbudsrådet viser, at der er et stort potentiale for at bruge rammeaftaler klogere. Vi har ikke råd til at gå glip af fordelene, mener Dansk Erhverv. Rammeaftaler kan lette udbudsprocessen og give et gunstigt resultat for både indkøbere og leverandører, men det kræver, at vi bliver bedre til at udnytte dem.

Sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra Udbudsrådet, der har analyseret effekten af rammeaftalerne og de bedste måder at bruge dem på. Dansk Erhverv bakker op om konklusionerne:

”Vi har længe efterlyst en samlet analyse af effekten og bedste praksis ved brug af rammeaftaler. Når 32 procent af de danske EU-udbud sker via rammeaftaler, er det mange milliarder, der er i spil, og derfor er det helt afgørende, at de offentlige indkøbere bruger redskabet bedst muligt,” siger velfærdspolitisk chef i Dansk Erhverv, Marie Louise Løvengreen Rasmussen.

”Der er ingen tvivl om, at vi kan blive bedre til at udnytte fordelene. Rammeaftalerne kan blive endnu mere attraktive, hvis de udarbejdes, så der er færre uklarheder, og transaktionsomkostningerne minimeres,” siger hun.

Fordele og ulemper
Hun understreger dog, at det ikke er ensbetydende med, at rammeaftaler er en universalløsning, der altid giver en bedre og billigere udbudsproces. 

”Brugen af rammeaftaler har en række indbyggede fordele og ulemper, som man som udbyder skal være bevidst om. Blandt andet den langsigtede prisudvikling, balancen mellem store og små virksomheder samt muligheden for at sikre innovation og kvalitetsudvikling i opgaveløsningen,” siger Marie Louise Løvengreen Rasmussen.

Stor betydning for offentlig og privat
Rammeaftaler er et nyttigt redskab på områder, hvor opgaveløsningen er klart defineret, og hvor de udbudte priser er reelt sammenlignelige, men ikke alle rammeaftaler er i sin nuværende form nødvendigvis altid hensigtsmæssige ved mere kreativ opgaveløsning som reklame, design, kommunikation og managementrådgivning.

”Brugen af rammeaftaler er med andre ord en balancegang mellem fordele og ulemper, hvor det gælder om at opveje de afledte konsekvenser mod hinanden, inden den konkrete aftaleform vælges. For når alt kommer til alt, har aftaler om offentlige indkøb stor betydning både for de offentlige institutioner, som til dagligt bruger aftalerne, og for de private virksomheder, som sælger varer og tjenester til den offentlige sektor,” siger hun.
 

Mest Læste

Annonce