Sådan opslår du et akutjob

Ledelse

07/12/2012 15:54

Jesper Brønnum

Et ”akutjob” behøver ikke at være forbeholdt målgruppen. Virksomheden vælger selv, om stillingen kun skal slås op på Jobnet som akutjob, eller om man både vil sætte den sædvanlige jobsøgning i gang samtidig med, at man slår stillingen op på Jobnet. Men for at udløse præmien, SKAL opslaget på Jobnet.

Har virksomheden erfaring med Jobnet.dk, skal man blot gøre, som man plejer og placere stillingen i den særlige kategori: ”akutjob”.
Følgende tekst SKAL indgå i annonceteksten: ”Der er tale om et akutjob. Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, hvis dagpengeret udløber inden for højst 13 uger i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 1. april 2013 og senest ved udgangen af uge 26 i 2013, opfordres særligt til at søge jobbet.”

Har virksomheden ikke erfaring med Jobnet, skal virksomheden først oprettes. Det gør man blandt andet ved at kontakte jobnet-support på telefon: 70 25 87 25.

Hvem er akutledig?
Målgruppen for akutjob er ledige, hvis dagpengeret udløber inden for højst 13 uger i perioden fra 1. oktober 2012 frem til 1. april 2013. Dagpengene udløber senest ved udgangen af uge 26.
De ledige kan få en attest i deres a-kasse på, at de er i målgruppen. Attesten afleveres til ar-bejdsgiveren i forbindelse med ansættelsen.

Hvilke krav er der til et akutjob?
Et akutjob kan både være permanent og midlertidigt. Det er job på sædvanlige løn og arbejdsvilkår uden tilskud fra det offentlige. Jobbene skal være planlagt til mindst 3 måneders varighed. For at få præmie skal ansættelsen vare i mindst 26 uger, og det ugentlige timetal skal være mindst 32 i gennemsnit.

Hvad kan Jobcenteret hjælpe med?
Jobcentrene har fået flere muligheder for at hjælpe de langtidsledige til en god start i virksomheden. Virksomhederne kan få hjælp til:

• At få indlagt et stillingsopslag på jobnet.
• At få henvist et antal kvalificerede ledige.
• Efter ansættelsen kan virksomheden søge om at få dækket udgiften op til 6 ugers uddannelse fra jobcentret - opkvalificeringsjob.

De ledige, som virksomheden måske overvejer at ansætte, kan forud for ansættelsen søge om:

• Tilbud om virksomhedspraktik eller en løntilskudsansættelse på virksomheden.
• Deltage i opkvalificering.
• Indgå som vikar i et jobrotationsforløb, hvor der ydes tilskud til en eller flere medarbejderes efteruddannelse.
Hvis virksomheden ansætter en medarbejder med løntilskud eller i jobrotationsordning, kan der ikke udbetales akutjob præmie. Opkvalificering i forbindelse med et ordinært job giver mulighed for akutjob præmie.

Hvilke forpligtigelser har arbejdsgiveren?
Arbejdsgiveren har de samme forpligtigelser som ved alle andre ordinære job. De normale regler om løn- og ansættelsesvilkår gælder - også reglerne for opsigelse.

Hvem kan jeg ansætte?
Virksomheden kan ansætte præcis, som den plejer ved en ordinær ansættelse. Hvis virksomheden ansætter en akutledig og ønsker præmien, skal virksomheden sikre den nødvendige dokumentation - det vil sige varighed af ansættelsen, timetal og beviset fra medarbejderens a-kasse på, at den pågældende var akutledig.

Hvordan får man præmien på 25.000 kr.?
Præmien på 25.000 kr. udbetales, når ansættelsesforholdet har varet et år. Varer det kun et halvt år, er præmien 12.500 kr.. Jobbet skal have været opslået på Jobnet.dk som akutjob.
Virksomheden får udbetalt pengene i den pågældende medarbejders a-kasse.
Præmien omfatter ansættelsesforhold, der indgås senest 1. juli 2013.

Hvilke job kan opslås som akutjob?
Alle job kan slås op som akutjob, når der er tale om job på ordinære vilkår og forventes at vare mindst 13 uger. Man kan sagtens opslå akutjob uden at have forventning om at få præmien. Hvis ansættelsen fortsætter i 26/52 uger, kan virksomheden få præmie.
 

Mest Læste

Annonce