Samlet reform skal reducere fejl i sundhedsvæsenet

Politik

19/06/2012 09:17

Jesper Brønnum

Nye tal fra patientombuddet viser, at der begås én million fejl i det danske sundhedsvæsen hvert år. Sundhedsminister Astrid Krag har indtil nu fokuseret på at begrænse antallet begået af private aktører, og det undrer Dansk Erhverv, at ministeren ikke tager fat på det brede perspektiv.

For selvfølgelig er en million fejl for mange – og det skal der gøres noget ved. Men de private hospitaler udgør kun 2-3 pct. af det samlede sundhedsvæsen, så skal vi for alvor gøre noget ved fejl i sundhedsvæsenet, så kræver det en større reform, der omfatter både offentlige hospitaler, private hospitaler og andre private aktører.

Sundhedsministeren har sendt et lovforslag i høring, som skal sikre, at de private hospitaler selv betaler for en forsikring for patienterstatninger – og ministerens mål er bl.a. at få reduceret antallet af patientskader. Dansk Erhverv bakker op om idéen, men må samtidig kritisere, at ændringen kun skal gælde for en bestemt gruppe af private sundhedsaktører. De nye tal om fejl tyder på, at der bør kigges endnu bredere.

Vi skal lytte til lægerne på de offentlige sygehuse, når de siger, at det kan gøres bedre – og vi må lytte til patienternes foreninger, når de efterlyser et større fokus på at nedbringe fejl. Vi må finde en model, der virker for hele sundhedsvæsenet, og som sikrer, at vi retter fokus på at reducere skader over en bred kam. Det er en fordel for patienterne og samfundets økonomi.

Dansk Erhverv foreslår, at der indføres en performancemodel i sundhedsvæsenet som helhed, som skaber incitamenter til at reducere antallet af skader hos både offentlige og private sundhedsaktører.
Vi kan se, at de andre nordiske lande, fx Norge, har ordninger, hvor alle aktører – offentlige og private – har en direkte tilskyndelse til ikke blot at registrere skader, men også gøre noget aktivt for at forebygge og undgå dem. Det er til stor gavn for patienterne.
 

Mest Læste

Annonce