Selvfølgelig kan den offentlige sektor både blive mere effektiv og mindre

Politik

25/03/2014 11:12

Jesper Brønnum

"Det er ideforladt, hvis man blankt afviser, at den offentlige sektor kan blive både mere effektiv og mindre på samme tid. Ellers vil vi gerne komme med nogle ideer,” siger direktør Christian T. Ingemann.

Den danske offentlige sektor er blandt de største i verden. Antallet af offentlige ansatte vokser, når der er højkonjunktur. Og den vokser sandelig også, mens der er lavkonjunktur. Det har været tilfældet de seneste år. Det er ikke holdbart i længden, mener Dansk Erhverv, der opfordrer politikerne på KL’s topmøde til at arbejde for at skabe en ny balance mellem størrelsen af den private og den offentlige sektor.

Offentlig nulvækst er forudsætning for øget velstand
”Nulvækst er ikke bare en mulighed, men også en af forudsætningerne for, at vi kan øge velstanden i Danmark. Det er ideforladt, hvis man blankt afviser, at den offentlige sektor kan blive både mere effektiv og mindre på samme tid. Ellers vil vi gerne komme med nogle ideer,” siger direktør Christian T. Ingemann.

Private virksomheder er afgørende for dansk velstand
Det er de private arbejdspladser, som er afgørende for den danske velstand. De offentlige budgetter balancerer i 2020, men derefter ser det grimt ud. Vi er med andre ord nødt til at handle og ikke sidde med hænderne i skødet.

Brug for mere konkurrenceudsættelse
”Den offentlige sektor kan konkurrenceudsættes i langt større grad, end det er tilfældet i dag. Det vil give den nødvendige innovation og samtidig sikre masser borgernær velfærd. Og i mange tilfælde vil alene konkurrencen også sikre, at velfærden bliver billigere,” siger Christian T. Ingemann.

Offentlig produktivitet kan øges med 10 procent
Produktivitetskommissionen har skønnet, at man kan øge produktiviteten i den offentlige sektor med ca. 10 procent, ved at de mindre effektive lærer af de mere effektive. Ifølge beregninger udført af DREAM gruppen for Dansk Erhverv vil en ekstra produktivstigning i den offentlige sektor på 8 procent medføre stigninger i BNP på ca. 60 mia.

Mest Læste

Annonce