Skift hele slangen

29/09/2011 08:44

Jesper Brønnum

Kender du det: Efter endnu en punktering ser du på slangen og må konstatere, at her hjælper det ikke med endnu en lap. Hele slangen må skiftes. Sådan en slange står vi nu med i overført betydning. Slangen repræsenterer serviceloven og det system, den regulerer. År efter år har vi lappet - nogen gange efter konkrete sager i medierne, nogen gange som led i politiske forlig - og nu er slangen udtjent.

Det sociale system koster årligt samfundet et trecifret milliardbeløb, udgifterne tynger mange kommuner og forhindre os i at gennemføre en række andre relevante reformer. Det er derfor på tide, at vi får gennemført en samlet vurdering af systemet. En vurdering, der skal sikre en mere målrettet anvendelse af midlerne og et større fokus på pædagogik og resultater.
Dansk Erhverv har gennem det sidste år sat fokus på netop sådan et serviceeftersyn. Vi anbefaler, at en ny socialminister overvinder fristelsen til straks at gennemføre symbolske tiltag og i stedet beslutter sig for virkelig at sætte et markant og holdbart fingeraftryk på det samlede system.
Især tre udfordringer bør adresseres. For det første bør en ny regering sikre, at de mange milliarder, der årligt opsluges af det sociale system, anvendes rigtigt. Derfor bør der oprettes et nyt udviklings- og videnscenter. Centret skal udvikle nye modeller for det offentlig-private samarbejde, se på alternativer til de styringsinstrumenter, der findes i dag, og opsamle erfaringer og vidensdeling.
For det andet bliver vi nødt til at gøre op med den række af barrierer, der står i vejen for private tilbud. En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at andelen af ansatte i private eller selvejende tilbud siden 2001 har været faldende, og dermed nærmer vi os et offentligt monopol, som vi ikke kan være tjent med.
For det tredje bliver vi nødt til at tage stilling til, om der er en bedre måde at sikre en fast og kontinuerlig fokus på kvalitet, pædagogik og metoder fremover. I dag er kontrollen af pædagogikken alene lagt i tilsynet, men måske burde man i langt videre omfang lade de enkelte tilbud påtage sig den opgave i et samspil med tilsynet. Det kunne være gennem en årsrapport, der samler resultater, mål og metoder, ligesom den beskriver fejl, løsningsforslag og enkelte relevante økonomiske nøgletal.
Det er blot nogle af de idéer, Dansk Erhverv vil byde ind med i forhold til skabelsen af den nye servicelov. Så kære nye Socialminister: Inden der sættes yderligere lapper på slangen, så inviterer vi til en drøftelse af de mange muligheder.


 

Mest Læste

Annonce