Store udsving i daginstitutionernes udgifter

14/04/2011 12:49

Jesper Brønnum

Nye tal fra Udbudsrådet viser, at daginstitutionerne har uforklarligt store udsving i udgifterne pr. barn. Dansk Erhverv foreslår at lave konkurrence på effektivitet. Udbudsrådets nye analyse af konkurrence på daginstitutionsområdet viser, at der er store udsving i daginstitutionernes udgifter pr. barn. Men det er ikke lykkedes i analysen at finde nogle forklaringer på udsvingene.

”Der er mange gode og spændende anbefalinger i analysen, men der er ingen, som giver et bud på en løsning på de svingende udgifter. Hvis kommunerne får et styringsredskab i form af et indeks, som den enkelte daginstitution kan måle sig op imod, så kan kommunerne se, hvilke institutioner, der er de mest effektive – også på prisen,” siger chef for offentlig-privat samarbejde i Dansk Erhverv, Marie Louise Løvengreen Rasmussen.

Dansk Erhverv foreslår, at man laver nogle konkrete målepunkter, som både kommunale, selvejende og private institutioner skal måle sig op imod. Parametrene kunne bl.a. være bæredygtig økonomi, HR (sygefravær, medarbejdertilfredshed mm.), brugertilfredshed og ventelister.

”Det er selvfølgelig meget vigtigt, at alle typer af daginstitutioner bliver underlagt de samme målepunkter. Det vil supplere den nuværende konkurrence på kvalitet, hvor konkurrencen jo sker i forhold til det frie valg,” siger Marie Louise Løvengreen Rasmussen.

Kommunens mange roller
Udbudsrådets analyse tegner desuden et billede af, at de private aktører på daginstitutionsområdet oplever, at kommunen har for mange roller, da den både er konkurrent, kontrollør og klagemyndighed på én gang.

”Vi skal ind og have fat på nogle af de områder, som gør det unødvendigt besværligt for private aktører at drive daginstitutioner. Bl.a. er klageadgangen for ikke-offentlige aktører dårlig, og det holder mange tilbage fra at byde på et udbud,” siger Marie Louise Løvengreen Rasmussen.
 

Mest Læste

Annonce