Tættere på vigtig sundhedsreform

Politik

03/04/2012 10:26

Jesper Brønnum

Et nyt ambitiøst sundhedsudspil fra KL tegner godt for de nødvendige reformer, som sundhedsvæsenet har så stærkt brug for i de kommende år. Udspillet kommer i forlængelse af, at Danske Regioner har præsenteret deres bud på fremtidens sundhedsvæsen, og der er bestemt flere gode idéer i begge udspil, der kan styrke det danske sundhedsvæsen, så det bliver endnu mere effektivt og kan levere sundhedsydelser til borgerne af høj kvalitet, uden at samfundets udgifter løber løbsk.

Alligevel må jeg løfte et bekymret øjenbryn, for det er helt afgørende, at de kommende års reformer ikke ender i en kamp om midler og en kamp om, hvem der skal udføre hvad. Danmarks har brug for et effektivt sundhedsvæsen, hvor alle parter - kommuner, regioner og private virksomheder - samarbejder og trækker i samme retning.

Vores sundhedssystem har brug for en markant og intelligent kursændring, og det sikrer vi kun ved at de relevante parter sætter sig sammen og bliver enige om den bedste løsning. Reformen må ikke ende i tovtrækkeri om midler og en kamp om at fastholde områder, hvis ikke det giver mening i det store sundhedsbillede.
Derudover glimrer begge udspil ved fraværet af samarbejde med private sundhedsudbydere, der allerede i dag varetager mange opgaver inden for sundhedsområdet. Det gælder alt fra fx forebyggende sundhedstjek over sygehusbehandling til genoptræning.
Erhvervslivet er stærkt afhængigt af at have adgang til en sund arbejdsstyrke. Det koster store summer, hvis medarbejderne ikke kommer hurtigt tilbage på arbejde efter sygdom, og en sund arbejdsstyrke er et konkurrenceparameter på lige fod med et lavt skattetryk, få administrative byrder og let adgang til finansiering. Det kan de private leverandører være med til at sikre.

Men de private leverandører er også afgørende for vores mulighed for eksport af viden, ydelser og koncepter på området. Hvis vi i Danmark har en drøm om at kunne eksporter velfærdsydelser i et større omfang – og det lægger regeringen op til, at vi skal - så må vi kigge mod det private, hvor eksport er muligt, og hvor de nye og innovative idéer findes. Og vi bør inddrage et bedre samarbejde mellem det offentlige og det private i en kommende reform.

Vi bakker altså op om en gennemgribende reformering af sundhedsvæsenet - men det skal være med fokus på effektivitet, kvalitet og innovation og ikke en kamp om opgaver.
 

Mest Læste

Annonce