Afgørende med fokus på vækst og beskæftigelse

02/11/2012 13:08

Line Oxholm Thomsen

KL er bekymret for de dystre vækstudsigter for dansk økonomi, der tegner sig i den vismandsrapport, som Det Økonomiske Råds formandskab i dag har fremlagt.

”I forvejen har Danmark i flere år haltet bagefter de lande, som vi typisk sammenligner os med. Det skal der laves om på, hvis vi fremover vil være et af verdens rigeste lande og sikre velfærd af høj international standard. Derfor skal vi holde fast i et reformspor, så vi kan få gang i væksten, øge arbejdsudbuddet og styrke konkurrenceevnen”, siger de kommunale parters medlem af Det økonomiske Råd, KL’s administrerende direktør Kristian Wendelboe, i en kommentar til vismandsrapporten.

Det er helt afgørende, at de, der kan bidrage, også gør det. KL har derfor valgt at gå med i de to aftaler om henholdsvis en særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge, og om akutjob.

”Det er KL’s forventning, at aftalerne vil give nye jobmuligheder for mange dagpengemodtagere, som ellers stod til at miste dagpengeretten,” siger Kristian Wendelboe.

Vismændene peger på, at de svage konjunkturer kan tale for at gennemføre ekspansive tiltag, men at det samtidigt er afgørende, at tilliden til dansk økonomi opretholdes ved at leve op til den EU-henstilling, som Danmark modtog i sommeren 2010.

”Kommunerne og regionerne har over de senere par år sparet et stort milliard beløb, og med en fortsat stram kurs har kommuner og regioner nu gjort det nemmere for regeringen at fastholde tilliden og overholde EU-henstillingen.”

”Til gengæld har kommunerne for at kunne leve op til henstillingen måttet barbere over 4 mia. kr. af anlægsinvesteringerne. Kommunerne har derfor udskudt en masse fornuftige investeringer i veje, skoler og daginstitutioner, som kan sættes i gang, hvis der bliver behov for at sætte skub i økonomien”, siger Kristian Wendelboe.

KL stiller sig uforstående over for, at vismændene ikke finder, at der er entydige eller væsentlige virkninger af kommunernes beskæftigelsesindsats.

”KL’s analyser af beskæftigelsesindsatsen viser, at unge under 30 år har fået bedre chancer for at komme i job, og at chancerne tilmed blevet mere ens på tværs af beskæftigelsesregioner, efter at kommunerne har overtaget ansvaret for beskæftigelsesindsatsen”, siger Kristian Wendelboe.

Samtidig er KL skuffet over, at vismændene gentager postulatet om, at kommunerne ikke vil formidle job på tværs af kommunegrænsen.

”Det er en udokumenteret påstand, vi ikke kan genkende. Alle kommuner har en klar erhvervspolitisk interesse i, at kommunens virksomheder får den arbejdskraft, som de efterspørger. Desuden understøtter jobnet.dk, at indsatsen går på tværs af kommunegrænserne”.

”KL’s egne analyser viser da også, at der under det kommunale system er en lige så stor andel af de forsikrede ledige, som kommer i private løntilskudsjob i en anden kommune end bopælskommunen, som tilfældet var under det statslige system,” siger Kristian Wendelboe. 

Mest Læste

Annonce