Anders Bondo vil tilsidesætte den danske model

Politik

02/04/2013 10:08

Line Oxholm Thomsen

Der er indholdsmæssigt intet nyt i det forslag, Lærernes Centralorganisation (LC) i dag har spillet ud med vedrørende lærernes arbejdstid. Det fastslår KL’s topforhandler Michael Ziegler, der samtidig undrer sig over LC’s forslag om at involvere en udenlandsk mægler.

”Jeg er noget forundret over, at Anders Bondo Christensen nu foreslår at tilsidesætte den danske model. Han foreslår i fulde alvor, at vi skal genoptage forhandlinger med en mediator og udenlandske undervisningseksperter”.

”I den danske model er der jo netop en mæglingsfigur, nemlig forligsmanden, der har været inde i forhandlingerne, og hun måtte konkludere, at der ikke var basis for at fremsætte et mæglingsforslag. KL mener ikke, at vi skal opfinde en anden model end den danske model. Dette ligner en forhaling fra lærerforeningens side,” siger Michael Ziegler.

LC’s nye forslag kommer ikke med noget nyt, men fastholder, at der skal være en aftale om den samlede tid til forberedelse. Desuden holder den fast i, at lærere, der er fyldt 60 år, får frihed svarende til op til 28 dage med aldersreduktionen.

”Dette er det ottende forslag fra Anders Bondo, som hedder noget andet, men indholdsmæssigt dækker over det samme, nemlig at arbejdstidens anvendelse skal forhandles og aftales med lærernes fagforening. Det er den samme model, som KL har afvist i forligsinstitutionen".

"Vores hovedkrav er netop, at vi ikke mener, at arbejdstiden skal være et spørgsmål for fagforeningen, men at arbejdstidens anvendelse skal prioriteres og tilrettelægges lokalt efter lokale behov af ledelsen, ligesom det sker for de godt 450.000 andre offentlige ansatte,” siger Michael Ziegler.

KL har derfor fremsat krav om, at lærerne får de samme arbejdstidsregler som de 500.000 andre medarbejdere i kommunerne, hvor det ikke er fagforeningen, der centralt skal aftale, hvad arbejdstiden skal bruges til.

Det betyder, at lærerne skal have en gennemsnitlig 37 timers arbejdsuge, og at reglerne tager højde for, at der er særlige vilkår for undervisningsområdet. Fx er der en årsnorm og regler for lejrskoler osv. I KL’s forslag er der regler for overarbejde, afspadsering, og der gives tillæg for arbejde på skæve og ubekvemme tidspunkter, afholdelse af ferie etc.

Yderligere oplysninger hos pressechef Jonas Heltberg, 3370-3333, [email protected]

Læs mere om KL’s krav og model for nye arbejdstidsregler.

Læs mere om KL’s bemærkninger til de modeller, Dammarks Lærerforening har fremsat.

 

Mest Læste

Annonce