Barren skal hæves i det digitale Danmark

29/09/2011 13:17

Kommunernes Landsforening

Digitaliseringsmessen ’11 afholdes for tredje år i træk. Emner som teknologi og digitalisering har aldrig været vigtigere for landets kommuner. Vi står overfor en række fælles udfordringer omkring presset økonomi, manglende sammenhæng i it-understøttelsen, og brug af standarder og udvikling af nye løsninger.

Af: Jakob Harder, KL

Britt Christensen, Borgerservice Danmark

Jørgen Kristensen Rasch, KIT@
 

Når udfordringerne i landets kommuner stort set er de samme, kan løsnin-gerne også være det. Det er udgangspunktet for Digitaliseringsmessen ´11. Messen har som formål at sprede viden, idéer og vise konkrete it-løsninger.

Messekataloget kan bruges som en guide for dig. Her får du både overblik over tidspunkter for spændende foredrag og oplæg, ligesom det er muligt at finde rundt i det store udbud af it-løsninger, der kan være relevante for den kommune eller det forretningsområde, som du repræsenterer.

Timingen for Digitaliseringsmessen ´11 er også meget interessant for alle der arbejder med digitalisering af den offentlige sektor..

Både den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering og den fællesof-fentlige strategi er offentliggjort for nyligt. Begge strategier har ambitioner om at hæve barren i det offentlige digitale Danmark. Digitaliseringsmessen ’11 er en aktiv medspiller i den sammenhæng, da effektiv digital kommuni-kation i kommuner og mellem kommuner, borgere og virksomheder går gennem som en rød tråd på messen. Det gælder både i oplæg og foredrag og blandt de udstillede løsninger på standene.

36 fælleskommunale projekter

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi er skrevet ind i en samlet hand-lingsplan for i alt 36 fælleskommunale projekter. Projekterne dækker alt fra nye læringsformer i folkeskolen, konkurrence på de store kommunale it-monopolområder til nye, fælles selvbetjeningsløsninger. Digitaliseringsmes-sen´11 vil især give inspiration til, hvordan gode selvbetjeningsløsninger kan frigøre ressourcer fra de simple og ukomplicerede henvendelser.

Skal den fælleskommunale strategi lykkes, kræver det, at alle aktører går aktivt ind i de fælles mål og initiativer. Det betyder, at kommunerne i højere grad skal vænne sig til at investere sammen i fælles løsninger. Og det bety-der, at leverandørerne må indrette sig efter de fælles krav og standarder. Og – vigtigst af alt – at begge parter bidrager til innovation af nye løsninger.

Strategien indeholder også et paradigmeskifte for den digitale borgerbetje-ning. I de kommende år bliver det, gennem lovgivning, obligatorisk for borgerne at betjene sig selv digitalt. På den måde er ”selvbetjeningsbolden” spillet over på kommunernes banehalvdel.

Brug Digitaliseringsmessen ’11 til at få så meget med hjem som muligt. Få nye idéer fra tidligere kollegaer og samarbejdspartnere. Og opdag velafprø-vede idéer fra nye samarbejdspartnere, som du ikke lige kendte i forvejen. Digitaliseringsmessen ’11 er stedet hvor det sker. Deltag i debatterne, høst viden og erfaringer, så du kan være med til at hæve barren i det digitale Danmark. Det er nu det sker.
 

Mest Læste

Annonce