Behov for kvalitetsløft for børnenes skyld

27/03/2012 12:12

Line Oxholm Thomsen

En ny rapport fra Ankestyrelsen konkluderer, at kommunerne ikke er i mål med tilsynsarbejdet med anbragte børn og unge. Det er ikke godt nok. Vi er i fuld gang med at forbedre indsatsen, siger Jane Findahl, formand for KL's Børne- og Kulturudvalg.

Ankestyrelsen offentliggør i dag to undersøgelser om godkendelse og tilsyn med anbringelsessteder for børn og unge. Undersøgelserne viser bl.a., at kommunerne
endnu ikke alle steder lever op til tilsynsarbejdet. Fx er det ikke alle kommuner, der gennemfører to årlige personrettede tilsyn, og plejefamilierne modtager ikke nok efteruddannelse og supervision.

"Ankestyrelsens resultater er ikke gode nok. Kommunernes skal overholde loven om tilsyn, og derfor giver det her anledning til at stramme op. Det skylder vi børnene. Men ser man over hele landet, kan jeg ikke genkende tallene," siger Jane Findahl, formand for KL's Børne- og Kulturudvalg.

"Vi har allerede stort fokus på området i det partnerskab, vi indgik med Socialministeriet i efteråret. På torsdag offentliggør vi ti klare anbefalinger til kommunerne, som skal sikre, at de får styr på opgaverne og tager fat på nogle af de
områder, som Ankestyrelsens rapport peger på."

"Samtidig er det dog også vigtigt at sige, at vi i kommunerne allerede er i fuld gang med at udvikle og højne kvaliteten i arbejdet med anbragte børn. Vi har selv peget på, at der er behov for et kvalitetsløft. Kommunerne har derfor også i regi af de regionale kommunekontaktråd påtaget sig opgaven og drøfter i øjeblikket, hvordan tilsynet kan forbedres," siger Jane Findahl.
 

Mest Læste

Annonce