Et forsigtigt finanslovsforslag

Politik

27/08/2013 12:51

Line Oxholm Thomsen

KL glæder sig over øgede anlægsinvesteringer, men efterlyser bedre styring og målretning af ressourcer i den statslige uddannelsessektor lige som på de øvrige velfærdsområder.

Regeringens finanslovsforslag indeholder bl.a. en reserve på en milliard kroner til øgede offentlige investeringer. Dermed øges det offentlige investeringsniveau til over 44 milliarder kroner i 2014.

”KL er positiv over for, at regeringen vil løfte de offentlige anlægsinvesteringer. Hvis kommunerne skal fortsætte med at gøre driften mere effektiv og fortsætte udviklingen i produktiviteten, er det afgørende, at vi kan foretage de nødvendige investeringer,” siger KL’s formand Erik Nielsen.

KL mener dog, at det er problematisk at styre efter taxametertilskud på uddannelsesområdet, da det betyder, at flere studerende automatisk udløser højere tilskud. Det sikrer ikke en øget effektivisering, sådan som det sker på mange af de øvrige velfærdsområder i disse år.

”I kommunerne står vi over for markant flere ældre. Hvis kommunerne anvendte samme taxametertilskud på ældreområdet, som staten gør i uddannelsessektoren, ville der skulle afsættes et betydeligt milliardbeløb. Men regeringen fortæller os, at vi i kommunerne skal løse vores opgaver mere effektivt. Den medicin bør regeringen selv tage i styringen af den statslige uddannelsessektor,” understreger Erik Nielsen.

Han er dog positiv over for, at regeringen med finanslovsforslaget vil øge fokus på området for udsatte børn og unge.

”Regeringens fokus på udsatte børn og unge er helt i tråd med KL’s socialudspil ’Investér før det sker’ fra forsommeren. Her foreslog vi konkrete veje til at styrke de forebyggende og tidlige indsatser med fokus på den hele familie. Det er glædeligt, at regeringen i høj grad anerkender den retning, kommunerne er i fuld gang med at sætte på socialområdet. Vi har brug for tidlige investeringer frem for symptombehandling,” lyder det fra KL-formanden.

KL glæder sig desuden over, at regeringen over de næste fire år vil afsætte 800 millioner kroner til grøn omstilling, herunder bl.a. et øget fokus på affaldssortering samt pilotprojekter for grønne klimaindsatser i kommunerne.

For yderligere informationer kontakt KL’s pressevagt på 3370-3333.

Mest Læste

Annonce