Forkert at generalisere ud fra Carina-sagen

Velfærd

04/6/13 7:14

Line Oxholm Thomsen

Carina-sagen fra Syddjurs Kommune er ikke et eksempel på, at kommunerne ikke giver kvalificerede tilbud på hjerneskadeområdet, lyder det fra KL. Derimod viser sagen tydeligt et behov for et langt bedre samarbejde mellem kommuner og regioner om den enkelte borger. ”Der er ingen dokumentation for, at kommunernes hjerneskadetilbud mangler faglighed, eller at kommunerne ikke giver unge med hjerneskade de indsatser, de har behov for.”

Sådan lyder reaktionen fra Anny Winther, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg oven på DR’s dokumentar ’Pigen, der ikke ville dø – et år efter’, som blev vist mandag aften. Udsendelsen konkluderer bl.a., at genoptræningen af hjerneskadede er blevet ringere, siden kommunerne overtog opgaven i forbindelse med kommunalreformen.

”Det er vigtigt at holde tungen lige i munden i den her sag. Syddjurs Kommune har et genoptræningstilbud af høj faglig kvalitet. Problemet har været dårlig kommunikation fra starten, og at Carina ikke har trivedes i tilbuddet,” siger Anny Winther og fortsætter:

”Kommunerne har siden kommunalreformen overtaget tilbud og personale og gennemført en bred kompetenceudvikling, så flere borgere med hjerneskade med fordel kan rehabiliteres i kommunerne. Der har især været fokus på at komme væk fra institutioner med standardtilbud langt væk fra borgerens normale omgivelser og i stedet træne dem i de omgivelser, de også senere skal have en hverdag i.”

”Vi anerkender fuldt ud, at der er borgere, der kan have behov for et ophold på en specialiseret institution. Og det ved vi også, at flere kommuner benytter sig af, når det gælder børn og unge med en senhjerneskade. Men vi ved også, at det er til gavn for borgeren, når rehabiliteringen sker så tæt på borgerens nærmiljø som muligt. Det er det, der gør en forskel for de fleste,” siger Anny Winther og peger på, at flere unge såvel som ældre borgere har været gennem Syddjurs Kommunes genoptræningstilbud, og at der ikke har været noget at udsætte på fagligheden.

”Derfor er det helt urimeligt at konkludere ud fra denne sag, at kommunens – eller kommunernes – tilbud ikke kan hjælpe borgerne tilbage på rette spor,” siger Anny Winther.

Hun peger på, at en fejl i sagen fra Syddjurs er, at kommunen ikke blev inddraget fra starten af forløbet.

”Sagen viser med al tydelighed, hvor vigtigt det er, at kommunerne bliver inddraget tidligt, og at der fra starten er en dialog om det videre forløb og samarbejde mellem sygehus, kommune og rehabiliteringscenter og mellem kommune, borger og pårørende. Det er i kommunerne, borgerne bor og skal have en hverdag til at fungere. Derfor er det vigtigt, at der i forbindelse med udskrivning fra sygehuset er en fælles dialog om det videre forløb og muligheder.”

I 2012 præsenterede KL et hjerneskadeudspil, hvori det anbefales, at der udvikles nationale standarder på området. Det skal sikre, at vi ikke kommer i en situation, hvor det står uklart, hvilke indsatser der er brug for.

Med regeringens netop offentliggjorte udspil på baggrund af evalueringen af kommunalreformen bliver det desuden slået fast, at ansvaret for hjerneskadeområdet skal ligge i kommunerne. Samtidig skal der laves klarere regler for, hvornår og til hvilket tilbud, en borger skal henvises.

”Regeringen tager med udspillet klart hånd om problematikken om at få skabt hele løsninger for vores borgere. Vi støtter derfor også forslagene om en national koordinering for de højt specialiserede sociale tilbud og en styrket monitoreringsindsats på genoptræningsområdet,” siger Anny Winther.

For yderligere information kontakt pressekonsulent Line Oxholm Thomsen på mail [email protected] eller tlf. 3370-3536.
Læs KL's hjerneskadeudspil her.

 

Annonce