Giv kommunerne mulighed for at styrke indsatsen mod socialt bedrageri

Social

13/12/2011 09:15

Nick Allentoft

”Vi er ude i en benhård prioritering i den offentlige sektor, og vi skal ikke acceptere, at nogle borgere snyder kollektivet og velfærdsstaten," siger KL's formand, Jan Trøjborg i en pressemeddelelse.

KMD’s nye undersøgelse af omfang og danskernes holdning til socialt bedrageri skønner, at der bedrages for 7-12 mia. kr., og at kommunerne i dag kun fanger 3-5 procent, hvilket svarer til 350 mio. kr. Undersøgelsen viser samtidig, at der er stort potentiale for at øge kontrollen, men mulighederne svækkes af de nuværende regler.

”Vi er ude i en benhård prioritering i den offentlige sektor, og vi skal ikke acceptere, at nogle borgere snyder kollektivet og velfærdsstaten. Kommunerne gør allerede meget for at få fat i de sociale bedragere, men vi kan gøre meget mere, og det er derfor nødvendigt med en politisk diskussion på området, så det fx bliver muligt at sammenkøre registre. På den måde vil vi kunne fange mange flere,” siger KL’s formand Jan Trøjborg.

”KL efterlyser konkrete regelforenklinger for at reducere bureaukrati, dobbelt arbejde og dårligere service til borgerne. Derfor har vi netop sendt et høringssvar til regeringen om forslaget til lov om Udbetaling Danmark. Det er helt afgørende, at Udbetaling Danmarks særlige muligheder for at analysere sager på tværs af landet ikke svækker de lokale kompetencer, som i dag er i kommunerne,” siger Jan Trøjborg.

”Derudover skal vi øge udnyttelsen af oplysninger på tværs af forvaltninger og myndigheder. Det er nødvendigt, at der skabes lettere adgang til at samkøre registre. Vi skal også forenkle loven og fx have den samme betydning af ordet ”indkomst” i lovgivningen,” siger KL’s formand.

I høringssvaret til regeringen foreslår KL helt konkrete regelforenklinger. Bl.a. skal kommunerne have hjemmel til at lave udkast til afgørelse, så borgeren ikke risikerer at få to forskellige afgørelser om det samme sagsforhold fra hhv. Udbetaling Danmark og kommunen. Det er afgørende for en god borgerservice, at borgeren sikres mod forskellige afgørelser på baggrund af det samme sagsforhold.

Mest Læste

Annonce