KL afviser DR’s konspirationsteori om ”masterplan”

Politik

18/03/2013 14:02

Line Oxholm Thomsen

Det er under al kritik, at DR bringer en historie, der ikke er i overensstemmelse med det reelle forløb.

Sådan lyder meldingen fra KL’s formand Erik Nielsen efter, at DR 21Søndag i går aftes, 17. marts, bragte en historie med beskyldninger om, at KL og regeringen har lagt en fælles ”masterplan” for KL’s overenskomstforhandlinger med lærerne og regeringens udspil til en reform af folkeskolen.

”Jeg kan helt afvise, at der er en fælles masterplan. KL har forberedt vores krav til overenskomsterne gennem flere år. Vi analyserede igennem 2011 og 2012 14.800 læreres arbejdstid og skrev kronik med vores synspunkt tilbage i januar 2012. Endelig blev vores synspunkter til overenskomstforhandlingerne meldt ud med et debatoplæg i september 2012. Det har regeringen ikke indflydelse på,” siger Erik Nielsen.

KL afviste at medvirke i indslaget, fordi DR, på trods af at de blev gjort opmærksom på, at både præmis og beskrivelse af forløb var forkert, alligevel fortsatte med en vinkel, der var baseret på ”Hvad nu hvis.” Derudover havde DR allerede lavet interviews med arbejdsmarkedsforskere på baggrund af interview med formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen.

F.eks. er det ikke korrekt, at det var regeringens Økonomiudvalg, der i efteråret 2011 nedsatte en arbejdsgruppe, der skulle se på lærernes arbejdstidsregler. Den analyse blev besluttet mellem KL og den tidligere regering i forbindelse med kommunernes økonomiaftale for 2011. Se aftaletekst her – side 13.

DR insinuerer også, at regeringen og KL på et møde 13. november skulle have aftalt et regeringsindgreb.

”KL har selvsagt ikke planlagt efter et regeringsindgreb. Det er kun Folketinget, der kan beslutte, om der skal komme et indgreb. Vi er fuldt ud indstillet på at lade lockouten virke. Grunden til, at vi nu er i Forligsinstitutionen, er, at lærernes fagforening efter tre måneders forhandling stadig ikke ville realitetsforhandle KL’s hovedkrav om, at det fremover ikke længere skal aftales med lærerforeningen, hvordan den enkelte lærers arbejdstid skal fordeles,” siger Erik Nielsen.

Han understreger, at det er helt normal praksis for KL at mødes med regeringen omkring sager, der vedrører kommunerne. DR udlægger det som om, at det er imod den danske model, at KL og regeringen drøfter politikområder, som kommunerne har ansvar for.

”Det er der intet hverken odiøst eller usædvanligt i. Vi mødes med regeringen hver eneste uge omkring kommunale interesser. Når regeringen er på vej med en større en reform på vores område, så er det afgørende for os at blive orienteret og drøfte det med regeringen. Regeringen er selvfølgelig også interesseret i, at høre om hvorvidt KL kræver afskaffelse af arbejdstidsaften – som vi har varmet op til igennem to år. Det er der intet odiøst i, tværtimod, det er sådan KL arbejder, siger Erik Nielsen” og fortsætter:

”Der er heller intet odiøst i, at vi som arbejdsgivere – KL for folkeskolelærere og staten for undervisere i private friskoler - løbende drøfter sagen. Det gør arbejdstagersiden også i form af KTO, hvor Bondo som bekendt er formand. Og nu har KTO jo meldt sig ind i kampen ved at udsætte sin stillingtagen til KTO-forligene på det kommunale og regionale område, der dækker en halv million offentligt ansatte,” siger Erik Nielsen. 

Mest Læste

Annonce