Kristian Wendelboe, administerende direktør i KL
Kristian Wendelboe, administerende direktør i KL

KL: Færre regler kan føre til øget produktivitet

Politik

09/09/2013 17:01

Line Oxholm Thomsen

KL er enig med Produktivitetskommissionen i, at der er behov for omfattende forenklinger af de statslige regler og proceskrav. I stedet skal der fokus på resultater, hvis produktiviteten skal øges i den offentlige sektor.

Det siger KL’s adm. direktør Kristian Wendelboe i en kommentar til den seneste rapport fra regeringens Produktivitetskommission.

”Kommunerne vil gerne måles på, hvor godt de løser deres opgaver, men det kræver regelforenkling og politiske frihedsgrader til, at kommunalpolitikerne kan omstille de offentlige serviceløsninger,” siger Kristian Wendelboe.

Han peger på, at kommunerne over de seneste år har effektiviseret for om-kring 6,5 milliarder kroner.

”Hvis disse effektiviseringer skal fortsætte, er det vigtigt, at regeringen afskaffer de detaljerede proces- og dokumentationskrav, som æder én time af arbejdstiden hver dag og dermed reducerer medarbejderens tid til kerneopgaven,” siger Kristian Wendelboe.

Ros til overenskomst-tanker

KL hilser det velkomment, at Produktivitetskommissionen anbefaler bredere og mere rammeprægede overenskomster for større grupper af ansatte, mere lokal løndannelse, mere plads til ledelse og opkvalificering og fortsat kompetenceudvikling af medarbejderne.

”Det er anbefalinger, der flugter fint med KL’s arbejdsgiverpolitik, som fokuserer på effektivitet og produktivitet, lokal handlefrihed, øget ledelses-rum og dygtig og engageret arbejdskraft,” siger Kristian Wendelboe.

Undren over udvalgs-forslag

Han undrer sig til gengæld over, at Produktivitetskommissionen anbefaler en evaluering af udvalgsstyreformen i kommunerne.

”Det er meget svært at læse ud af rapporten, hvad der er grundlaget for kritikken af udvalgsstyreformen. Og kommissionen forholder sig ikke til, hvad alternativet skulle være”.

”Det virker, som om man overser, at kommunernes udvalg er et væsentligt fundament for den politiske styring af velfærdsområderne og dermed grundlaget for de seneste års markante omstillinger og omstillinger,” siger Kristian Wendelboe

Mest Læste

Annonce