KL glæder sig over afgørelse om robotstøvsugere

09/03/2012 12:43

Line Oxholm Thomsen

KL glæder sig over ny, principiel afgørelse fra Ankestyrelsen, der slår fast, at kommunerne godt må stille krav til borgere med behov for hjælp til støvsugning om, at de selv køber og anvender en robotstøvsuger til opgaven.

”I kommunerne vil vi gerne bruge teknologien til at aflaste hjemmeplejen, så vi bruger hjemmehjælperne dér, hvor der er allermest brug for dem – nemlig i selve plejen og i de dele af den praktiske hjælp, som ikke kan udføres af ny teknologi,” siger Anny Winther, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg.

”I en tid med stram økonomi er det sund fornuft at effektivisere den kommunale velfærd – at sørge for, at vi kan levere den samme service for færre penge. Et af de væsentligste formål med den sociale lovgivning er at sikre hjælp til selvhjælp. Her kan velfærdsteknologi som fx robotstøvsugere være en væsentlig del af løsningen,” siger Anny Winther.

Hun tilføjer, at rigtig mange borgere på eget initiativ allerede har anskaffet sig robotstøvsugere og er meget glade for dem.

I sin afgørelse siger Ankestyrelsen, at kommunen skal se på, om borgeren er berettiget til hjælp fra kommunen til anskaffelse af en robotstøvsuger efter støttereglerne om forbrugsgoder.

Også den del af afgørelsen er KL tilfreds med.

”Ældre med en svag økonomi skal selvfølgelig stadigvæk kunne søge kommunen om støtte til at anskaffe sig hjælpemidler og herunder også en robotstøvsuger. Kommunen skal i hver enkelt sag vurdere, om borgeren har behov for økonomisk støtte,” siger Anny Winther.

”Men det er vigtigt at huske, at mange pensionister i dag har en rigtig god økonomi, og for de borgere ser jeg ingen grund til, at kommunen skal betale for, at de kan få en robotstøvsuger,” siger Anny Winther.

Hun peger på, at prisen på robotstøvsugere er faldet så meget, at det i dag må betegnes som et almindeligt forbrugsgode.

Mest Læste

Annonce