KL: Politiet bør overtage koordineringen af færdselssikkerheden

Politik

12/10/2012 13:37

Line Oxholm Thomsen

Vejdirektoratet stoppede i februar 2012 koordineringen af den lokale trafiksikkerhed mellem kommuner, vejdirektorat og politi. Det har skabt et alvorligt tomrum for trafiksikkerheden. Kommunerne efterlyser handling.

”Jeg er alvorligt bekymret over, at midlerne er sparet væk i Vejdirektoratet. Opgaven og dermed midlerne er en del af aftalerne ved kommunalreformen, og derfor kan de ikke spares væk. KL ønsker fortsat, at der afsættes midler til lokal koordinering, kampagnearbejde og videndeling. Og det er nødvendigt at få med i finanslovsforhandlingerne.”

Sådan siger Martin Damm, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg og kommer samtidig med et bud på en fremtidig organisering, der skal sikre tryggere veje.

Kommunerne efterlyser en ny og mere smidig model, der sikrer, at både den vejtekniske og den adfærdspåvirkede indsats bliver koordineret lokalt og nationalt. Samtidig er der behov for, at der opnås synergi i arbejdet med kampagner mellem de enkelte kommuner.

”KL foreslår en lokal organisering, hvor politiet overtager sekretariatsfunktionen nationalt, og hvor de 12 politikredse får ansvaret for den lokale koordinering mellem politi, vejdirektorat og kommuner om vejtekniske forhold og lokale kampagner. Rådet for Sikker Trafik skal sekretariatsbetjene kampagneindsatsen, herunder understøtte kommunale kampagner, videndeling og netværk mellem aktørerne,” siger Martin Damm.

Principperne bag forslaget er, at der skal være fokus på forebyggelse samt en sammenhæng mellem præventivt arbejde og kontrol. KL forventer, at indsatsen skal målrettes aktuelle problemer ud fra hændelser, dokumentation og viden om effekt. Der skal desuden tænkes i digital understøttet videndeling og koordinering samt arbejdes ud fra emner og fælles problemstillinger på tværs af landet eksempelvis med fokus på samarbejde mellem større byer eller virksomheder.

”Indsatsen bør kunne gøres for mindre end de i dag afsatte midler på omkring 30 millioner kroner. Midlerne bør derfor fastholdes på finansloven for at sikre færdselssikkerheden,” siger Martin Damm. 

Mest Læste

Annonce