Kommunerne skal have orden i børnesagerne

20/05/2012 13:20

Line Oxholm Thomsen

I et brev til borgmestrene, som netop er sendt ud, opfordrer KL kommunerne til at sikre kvaliteten i børnesagerne. Der opfordres også til, at kommunalbestyrelsen tager ansvaret på sig, og at de en gang om året følger op på kommunens håndtering af underretninger.

Den seneste tids opmærksomhed på kommunernes håndtering af sager med udsatte børn og unge gør det klart, at kommunerne ikke altid håndterer sagerne, som de skal. Der er særligt fokus på kommunernes håndtering af de mange underretninger fra både fagfolk og borgere om børn, der er udsat for overgreb, eller som ikke trives. KL opfordrer derfor i et brev til alle landets borgmestre til, at man i de enkelte kommuner efterser sine retningslinjer med henblik på at sikre kvaliteten i alle dele af processen i håndteringen af underretninger.

”Det er bydende nødvendigt, at vi i kommunerne får orden i børnesagerne, og at vi altid gør vores yderste for at forhindre overgreb af børn. Vi må vise, at vi kan løfte opgaven, og at vi tager ansvaret på os. Det er vigtigt, at kommunalpolitikerne forstår, at børneområdet er ligeså vigtigt som alle andre områder i kommunen. Vi har et stort kommunalpolitisk ansvar for at sikre, at der i kommunen er den rette underretningskultur og en fælles forståelse af, hvilke signaler vi skal være opmærksomme på,” siger Jane Findahl, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg.

Ifølge en undersøgelse, som KL foretog i december 2011, har godt 90 procent af landets kommuner udarbejdet retningslinjer for håndtering af bekymringer for børn og unge. Og lidt under 90 procent har retningslinjer for, hvordan underretningerne skal håndteres i forvaltningen.

Med borgmesterbrevet følger også 12 opmærksomhedspunkter om, hvad der bør være fokus på for at sikre den bedst mulige håndtering af de indkomne underretninger.

De 12 opmærksomhedspunkter handler fx om nødvendigheden af et politisk og ledelsesmæssigt fokus på underretninger, behovet for en fælles faglig forståelse af signaler på overgreb og mistrivsel og en klar arbejdsdeling mellem hvem, hvordan og hvornår, der handles på underretninger, og hvem der følger op.

”Vi har alle et ansvar for at opdage de børn, der er udsat for overgreb, eller som ikke trives. Det nytter ikke noget, at vi peger fingre og slår hinanden oven i hovedet. Det handler ikke om at bruge tiden på at finde den skyldige eller diskutere, om børneområdet skal ligge det ene eller det andet sted. Vi skal i stedet forsøge at se frem ad og ved fælles hjælp finde de rigtige løsninger, der kan hjælpe børnene. For os alle er børnenes tarv jo i centrum,” siger Jane Findahl.

Læs borgmesterbrevet samt de 12 opmærksomhedspunkter.

Mest Læste

Annonce