Krise i økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL

08/06/2012 11:58

Line Oxholm Thomsen

”Regeringen og KL er alt for langt fra hinanden til, at vi kan se en løsning for os.” Sådan lyder den kontante melding fra KL’s formand Erik Nielsen i en kommentar til den krise, der er opstået i forhandlingerne mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for næste år.

KL’s bestyrelse er indkaldt til krisemøde sidst på formiddagen i dag. Her skal bestyrelsen drøfte, om der er veje ud af den hårdknude, som forhandlingerne lige nu er i.

”Regeringens klare budskab er, at kickstarten har været så dyr, at der ikke er råd til at opretholde den tidligere regerings genopretningsplan i kommunerne. Hvis vi skal overholde EU-henstillingen, så betyder det, at kommunernes udgifter skal markant ned i forhold til det, der ligger i budgetterne,” siger Erik Nielsen.

Kommunerne budgetterede i 2012 med 2,5 milliarder kroner mindre på serviceudgifter, end hvad der var muligt ifølge aftalen med regeringen. Til gengæld lå kommunernes anlægsinvesteringer på 5 milliarder kroner mere end aftalt.

”Regeringens klare signal er, at der hverken er råd til at opretholde de forudsætninger om serviceudgifter eller investeringer, der lå for 2013 i genopretningsplanen. Det er et tydeligt signal om nye stramninger i de offentlige finanser,” siger Erik Nielsen.

”Kommunerne har foretaget en hård økonomisk opbremsning de senere år. Med de signaler vi møder fra regeringen, så vil der fortsat komme hårde tilpasninger på skoler, daginstitutioner og ældre. Regeringen kræver minimumsnormeringer i børnehaver med den ene hånd og skærer i servicerammen til kommunerne med den anden,” siger Erik Nielsen.

Mest Læste

Annonce