Midtjylland går sammen om senhjerneskade-uddannelse

Velfærd

11/01/2013 12:17

Line Oxholm Thomsen

Godt 350 medarbejdere fra de 19 midtjyske kommuner vil i de kommende 2½ år blive uddannet i at arbejde med borgere med erhvervet hjerneskade og i koordinering af deres komplekse rehabiliteringssager.

Det sker som led i kommunernes fælles bestræbelser på at sikre den bedst mulige indsats for borgere med behov for genoptræning efter fx en hjerneskade. Projektet er støttet af en pulje i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med 2,2 mio. kr.

Alle kommuner i landet har kunnet søge støtte, og mange har fået til egne projekter. De midtjyske kommuner er de eneste, der også har fået støtte til et fælles projekt. KKR Midtjyllands formand Anders G. Christensen kalder det fælles uddannelsesprojekt for ”lidt af en milepæl”, både når det kommer til yderligere at løfte indsatsen på området for borgere med en senhjerneskade, og når det kommer til at se gevinsten af, at kommunerne arbejder sammen.

”Siden kommunalreformen, hvor kommunerne har overtaget opgaver fra regionen, har kommunerne hver især og sammen arbejdet med nyspecialisering på området, til gavn for borgerne, der nu kan få en bedre og sammenhængende indsats i deres eget nærmiljø. Projektet her er det seneste fælles skridt på vejen mod yderligere at styrke kommunernes muskelkraft på senhjerneskadeområdet,” siger Anders G. Christensen.

De 19 kommuners samarbejde stopper imidlertid ikke her. I 2013 igangsættes yderligere et fælles projekt, der har til formål at understøtte kommunerne – f.eks. via videokonferencer eller anden teknologi - i de særligt vanskelige sager på hjerneskadeområdet. Understøttelsen kan f.eks. ske fra et team på Hammel Neurocenter, men også andre vidensmiljøer kan være relevante at inddrage i projektet. Dette projekt er støttet med 0.8 mio. kr. fra den centrale pulje.

Mest Læste

Annonce